Ombudsman komt met nieuwe bevindingen overlast in de binnenstad

14 mrt 2018

De gemeentelijke ombudsman bracht begin maart een rapport naar buiten over de effecten van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om klachten van bewoners in de Leidsebuurt te verminderen.

De gemeentelijke ombudsman bracht begin maart een rapport naar buiten over de effecten van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om klachten van bewoners in de Leidsebuurt te verminderen.

Op 16 november 2016 is het rapport “Feesten of Beesten?” uitgebracht. Hierin constateert de ombudsman dat de (gemeentelijke) overheid onduldbaar afwezig is bij de bestrijding van een groot aantal bronnen van (overlast in de binnenstad van Amsterdam. Vanaf december 2016 is, in het kader van het “Binnenstadoffensief”, een aantal maatregelen door de gemeente genomen om de overlast aan te pakken. Er is een handhavingsteam van 140 handhavers/politieagenten ingezet voor de binnenstad en buurtbewoners zouden een belangrijke informatiebron zijn voor effectieve handhaving. Tevens is er een stopverbod voor taxi’s ingevoerd.  

De ombudsman wil het effect van de maatregelen, vanuit het uitvoerings- en bewonersperspectief, beoordelen, door onderzoeken of klachten van bewoners nu daadwerkelijk verholpen zijn.

Hiervoor hebben medewerkers van de ombudsman begin april 2017 bij een bewoonster van de Leidsegracht geschouwd om de situatie ter plaatse waar te nemen.

Tevens is gekeken naar meerdere uitgebreide klachten die de ombudsman sinds de start van het binnenstadoffensief ontvangen heeft van bewoners in de nabijheid van de uitgaanspleinen/-straten. Zijn bevindingen heeft de ombudsman eind juni 2017 getoetst tijdens een bijeenkomst met een aantal bewoners en mensen van de uitvoering.

Kort samengevat, de waarnemingen van de gemeentelijke ombudsman, Arre Zuurmond

 • 942 overtredingen in één nacht rondom woning Leidseplein 
 • zichtbare handhaving ontbreekt 
 • Politie geeft aan we kunnen bewoner niet helpen, omdat ze te druk zijn en andere prioriteiten hebben
 • geluid in slaapkamer 's nachts: 65 decibel, norm is 25 decibel
 • 's nachts gemiddeld 155 keer getoeterd voor de deur 
 • overlast in portiek door wildplassen, -poepen, kotsen en seks bureaucratie hindert afhandeling meldingen

 

Aanbevelingen van de ombudsman

 • Niet louter werken aan extra handhavers, maar zwaar investeren op vernieuwende wijzen van handhaven. Te denken valt aan:
 • Beboeten taxi’s op basis van controles databases RDW door gebruik mobiele camera’s en/of scanapparatuur
 • Gps-tracking en black box logging voor taxi’s introduceren
 • Een oplossing vinden  voor taxioverlast, bijvoorbeeld door afzetten grachten
 • Samen met sociale recherche en fiscus intensieve controle opzetten inzake horeca en snorders
 • Geluidsmeting, 24/7, aanleggen voor hele centrum
 • Samen met fiscus en CJIB intensieve controle op mensen die boetes en schulden hebben (gelijk aan ANPR-controles rond Ajax-wedstrijden)
 • meer lik op stuk
 • Verbeter de mogelijkheden om (geluids)overlast 24/7 te melden en zorg voor 24/7 handhaving en directe terugkoppeling naar de melders.

Ondanks dat er de nodige nuances zijn aan te brengen in de bevindingen en aanbevelingen en de meeste klachten buiten de invloedsfeer van horecaondernemers vallen, is het belangrijk dat we een veilige en sfeervolle binnenstad houden voor bezoekers en bewoners. Binnenkort gaat KHN met de ombudsman in gesprek om de conclussies en aanbevelingen nader te bespreken. Waar mogelijk zal KHN en de ondernemersverenigingen een bijdrage leveren aan verbeteringen. Naast het Rembrandtplein start het Leidseplein binnenkort ook met een pilot om de veiligheid en sfeer te optimaliseren en overlast te beperken.

Zie hier een verslag van bevindingen van de ombudsman en het complete rapport.

Terug