Statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes op agenda Tweede Kamer

09-03-2018

KHN wil uitzondering statiegeld flesjes en blikjes voor horeca

KHN vindt het terugdringen van zwerfafval een belangrijk thema. Daarom zorgen horecaondernemers ervoor dat in een straal van 25 meter om hun zaak het zwerfafval wordt opgeruimd. Op donderdag 15 maart a.s. praat de Tweede Kamer over het invoeren van statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes om het zwerfafval verder terug te dringen. Met name voor kleine horecaondernemers is de impact hiervan heel groot.

Statiegeld op flesjes en blikjes betekent niet alleen extra handeling en dus extra kosten, maar het gaat ook ten koste van de voedselhygiëne. KHN vindt daarom dat áls statiegeld op flesjes en blikjes wordt ingevoerd, er een uitzondering moet komen voor de horeca.

Te veel aannames 

De Tweede Kamer praat 15 maart a.s. over het onderzoek dat het ministerie van I&M heeft laten doen naar de kosten en milieueffecten van de uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem met kleine flesjes en blikjes. KHN vindt dat het onderzoek te veel aannames en onzekerheidsmarges bevat omdat cruciale informatie ontbreekt. Wij vinden dat het niet mogelijk is om op basis van dit rapport beslissingen te nemen.

Statiegeld klein verpakkingen enorme impact op horeca

Voor met name kleine horecaondernemers, zoals cafetaria’s, lunchrooms en shoarmazaken, betekent een verplichting om kleine flesjes en blikjes in te nemen extra handeling en dus extra kosten. Deze kleine ondernemingen hebben vaak weinig personeel en geen plek om lege verpakkingen op te slaan. Dit kan leiden tot een situatie dat in een ruimte waar voedsel wordt bereid ook lege verpakkingen moeten worden bewaard. Geen wenselijke situatie gezien de voedselhygiëne. Wat KHN betreft moet er dan ook een uitzondering komen voor horecaondernemers.

Lobby KHN

Op 30 november 2017 heeft KHN als voorbereiding op dit debat deelgenomen aan een Rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer, waar zes politieke partijen aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst heeft KHN toegelicht waarom statiegeld in de horeca geen goed plan is. Daarnaast hebben we een position paper ontwikkeld en naar alle politieke partijen gestuurd.

Alliantie voor statiegeld steeds groter

De afgelopen maanden is dit onderwerp volop in de pers geweest, waarbij de niet representatieve cijfers van CE Delft regelmatig naar voren komen. De Statiegeld Alliantie heeft daarbij veel aandacht gekregen en krijgt ondertussen de steun van meer dan 400 organisaties in Nederland en België. Waaronder gemeenten, natuur & milieuorganisaties, de Consumentenbond en Ekoplaza.

Terug