Verslag 0-5 sterren hoteloverleg KHN Amsterdam 15 februari 2018

8 mrt 2018

Op 15 februari jl. vond bij Sligro Amsterdam het 0-5 sterren hoteloverleg van KHN Amsterdam plaats. Bijgaand treft u het verslag aan met o.a. de presentaties van Amsterdam Marketing, Dutch Cuisine en AVG.

Op 15 februari jl. vond bij Sligro Amsterdam het 0-5 sterren hoteloverleg van KHN Amsterdam plaats. Bijgaand treft u het verslag aan met o.a. de presentaties van Amsterdam Marketing, Dutch Cuisine en AVG.

Reserveer de volgende datum voor het 0-5 sterren hoteloverleg vast in uw agenda:

  • 7 juni 2018.  Aanvang 10.00 – 12.00 uur met aansluitend de netwerklunch tot 13.00 uur. De locatie is nog niet bekend.

Uiteraard krijgt u hier nog een uitnodiging voor!

Alle bijeenkomsten worden altijd gehouden bij één van de leden. Vindt u het leuk om uw collega’s ook een keer te ontvangen, laat het ons dan weten. Ook als u suggesties heeft voor onderwerpen/gastsprekers vernemen we dat graag.

Graag attenderen we u op onderstaande.

  1. U en uw werknemers kunnen op 13 maart a.s. gratis deelnemen aan interessante workshops tijdens onze onderwijsmiddag op 13 maart a.s. Docenten van de onderwijsinstellingen in Amsterdam verzorgen zeer innovatieve colleges en workshops.  U kunt dit bericht ook doorsturen naar uw medewerkers, omdat zij ook deel mogen nemen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit gewaardeerd wordt en dat ze bereid zijn om in hun eigen tijd hieraan deel te nemen. 
  2. Op 6 april is er een extra CAO voorlichtingsbijeenkomst ingepland van 10.00 tot 12.30 uur. Locatie is nog niet bekend. Deelname is gratis, echter maximaal 2 personen per bedrijf kunnen zich aanmelden. De uitnodiging worden nog verzonden. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u dat alvast kenbaar maken via amsterdam@khn.nl. Vermeld daarbij uw bedrijfsnaam, naam of namen van personen die deel willen nemen, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
  3. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Als bedrijf zult u in kaart moeten brengen welke gegevens u verwerkt en hoe  u er voor zorgt dat de privacy gewaarborgd is.  KHN komt binnenkort met een AVG – toolkit waarmee u goed inzichtelijk kunt maken hoe en wat dit voor u betekent en wat u hiervoor moet doen. Na doorlopen van alle vragen volgt er een controle door AVG-verenigingen en bij akkoord volgt er een privacy verklaring. De inspanningsverplichting voor een horecabedrijf is hiermee aangetoond. Binnenkort sturen wij u nadere informatie.

Heeft u vragen neem dan contact op met de regiomanagers van KHN Amsterdam: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl /06-51 49 07 09 Frank Koreman: f.koreman@khn.nl /06-34 39 56 51

Bijlagen: 
Verslag 7 december 2017
Presentatie Amsterdam Marketing
Presentatie AVG
Presentatie Dutch Cuisine

Terug
Download de gratis KHN App