Workshop Voorkom ziekteverzuim op 26 maart 2018 in Amsterdam

09-03-2018

Een zieke medewerker kost veel tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan loonkosten (doorbetaling tijdens ziekte), vervangingskosten, kosten voor de re-integratie en productieverlies. Daarbij komt nog de extra belasting voor de collega’s.

Een zieke medewerker kost veel tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan loonkosten (doorbetaling tijdens ziekte), vervangingskosten, kosten voor de re-integratie en productieverlies. Daarbij komt nog de extra belasting voor de collega’s.

Wanneer een zieke medewerker niet goed gere-integreerd wordt, leidt dit ook nog tot een verhoging van de WIA-premie. Dit geldt ook voor zieke medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Een zieke medewerker kost u zo’n 400 euro per dag. Voorkomen van ziekteverzuim is dus de moeite waard!

Een goede verzuimpreventie levert u meer op dan een verlaging van ziektekosten. Andere voordelen van een goed verzuimmanagement zijn een betere arbeidsethos, verhoging van de productiviteit van medewerkers, een betere werksfeer, minder verloop van goed personeel, besparing van wervings- en selectiekosten en een verbeterde concurrentiepositie. Voorkomen is dus in vele opzichten beter dan genezen!

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor horecaondernemers, (leidinggevende) medewerkers en HRM-medewerkers.

Inhoud van de workshop

Aan het einde van de workshop weet/kunt u:

  • De rollen van de betrokken partijen om verzuim te voorkomen, zoals de preventiemedewerker, de arbo-arts/bedrijfsarts, het UWV en de Arbeidsinspectie.
  • Uw verplichtingen in het kader van verzuimpreventie (zoals het contract met de arbo- arts/bedrijfsarts, het opstellen van een RI&E, het opstellen van arbobeleid).
  • De signalen van frequent kortdurend ziekteverzuim te herkennen als ook het voorkomen daarvan.
  • Welke middelen er zijn om verzuim te voorkomen.
  • Welke middelen er zijn om verzuim te verkorten.
  • Welke mogelijkheden er zijn om u te verzekeren voor de kosten van ziekteverzuim.

Programma

In een halve dag (9.30 uur tot 12.30 uur) helpen wij u om uw rol bij het voorkomen en verkorten van verzuim goed en efficiënt te vervullen.

Na deze workshop zult u meer grip hebben op uw ziekteverzuim. De workshop geeft een verdieping op het onderdeel "Ziekte" uit de cursus ‘Arbeidsrecht ‘Personeel in de Horeca’’.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw onderneming en praktijk kunt u voorafgaand bij de trainer geanonimiseerd een casus uit uw praktijk inbrengen, die – voor zover dat mogelijk is – zal worden behandeld tijdens de workshop. U gaat naar huis met praktische tips die u meteen in de praktijk kunt toepassen.

Kosten & betaling

De kosten voor deze workshop zijn € 80 per persoon voor leden en € 175 per persoon voor niet-leden (exclusief btw). U ontvangt na afloop van de workshop een factuur van ons. 

Locatie

WestCord Fashion Hotel Amsterdam, Hendrikje Stoffelsstraat 1, 1058 GC Amsterdam

Tijd

09:30 uur - 12:30 uur

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor deze workshop.

Terug