Gemeente start integrale controle ondernemers Leidsebuurt

2 apr 2018

De Leidsebuurt is een van de meest intensief gebruikte gebieden in de historische binnenstad en beschermd stadsgezicht. Het is belangrijk dat uw bedrijf veilig is en past in het bestemmingsplan. Ook moet u voldoen aan de milieuregels en de reclame-/welstandseisen die zijn beschreven in de nota “De schoonheid van Amsterdam” van de gemeenteraad. De gemeente komt eens in de zoveel jaar in elke buurt controleren.

De Leidsebuurt is een van de meest intensief gebruikte gebieden in de historische binnenstad en beschermd stadsgezicht. Het is belangrijk dat uw bedrijf veilig is en past in het bestemmingsplan. Ook moet u voldoen aan de milieuregels en de reclame-/welstandseisen die zijn beschreven in de nota “De schoonheid van Amsterdam” van de gemeenteraad. De gemeente komt eens in de zoveel jaar in elke buurt controleren.

 

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN), BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt willen een veilige en aantrekkelijke Leidsebuurt en vinden gelijk speelveld voor alle ondernemers belangrijk. De gemeente zal in mei, juni en juli 2018 controleren. Een klein, gespecialiseerd team van zes inspecteurs voert deze controles uit.

Onderstaand leest u meer over deze integrale controle en is er een speciale informatiebijeenkomst gepland. 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 10 april 2018
Koninklijke Horeca Nederland en BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt nodigen u hierbij van harte uit voor een informatiemiddag over de integrale controle.

 • Datum: 10 april 2018
 • Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
 • Locatie: club Up

De gemeente zal bij deze bijeenkomst uitleggen wat de integrale controle inhoudt. U kunt daarna al uw vragen stellen aan inspecteurs die deze controle uitvoeren.

Wat wordt gecontroleerd?
De gemeente controleert jaarlijks bedrijven in een aantal buurten of straten. Hierbij wordt elke ondernemer op hetzelfde gecontroleerd. De gemeente controleert alle bedrijven op onder meer brandveiligheid, wijze van exploitatie, gebruik van de openbare ruimte, naleving van milieuregels en reclame/welstand.  

Wat kunt u als ondernemer verwachten?
Hieronder vindt u een nadere beschrijving van de stappen en termijnen die daarbij horen.

 • Een inspecteur van de gemeente komt in mei, juni of juli 2018 bij u langs om te controleren.
 • Mocht sprake van zijn van één of meerdere overtredingen dan krijgt u na de controle een brief met in de bijlage een overzicht van de geconstateerde overtredingen en het verzoek om binnen vier weken aan de regels te voldoen.
 • Het kan zijn dat u het niet eens bent met aspecten uit de brief. U kunt altijd contact met de gemeente opnemen voor nadere toelichting en overleg. Binnen twee weken na ontvangst van de brief kunt u uw reactie (ook wel: zienswijze) geven. De gemeente neemt uw zienswijze mee in het uiteindelijke besluit.
 • Vier weken na het versturen van onze brief voeren de inspecteurs nog een controle uit om te bekijken of alle overtredingen zijn opgelost.
 • Is dat het geval, dan ontvangt u een brief waarin staat dat u weer voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Heeft u nog niet alle overtredingen opgelost, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. U ontvangt dan een brief waarin staat dat u binnen zes weken aan de regels moet voldoen. Als u dan niet voldoet moet u de dwangsom betalen en nog steeds de overtredingen oplossen. Daar wordt een laatste hercontrole voor gedaan. Tegen het besluit tot het opleggen van een dwangsom kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief bezwaar maken.
 • Na afloop van deze stappen controleren inspecteurs een aantal keer of u zich blijvend aan de regels houdt.

Gegevens paraat
De gemeente vraagt u de volgende gegevens paraat te hebben tijdens de controle:

 • vergunningen;
 • jaarverbruik gas, water en elektriciteit;
 • afvalcontracten;
 • logboek koelinstallatie (bij installaties met meer dan 3 kg. koudemiddel);
 • melding brandveilig gebruik (geldig bij meer dan 49 personen).

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de bedrijfscontrole naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Samantha Tollenaar van stadsdeel Centrum, s.tollenaar@amsterdam.nl , 06-22159873.

Terug