Na pleidooi KHN nu eerste stap naar aanpak toeristische woningverhuur

04-04-2018

Het Rijk, gemeenten en verhuurplatforms werken samen om toeristische verhuur van woonruimte aan banden te leggen

Het Rijk, gemeenten en verhuurplatforms werken samen om toeristische verhuur van woonruimte aan banden te leggen. Dit sluit aan de wens van KHN om misstanden in de deeleconomie te bestrijden. In de nieuwe aanpak wordt ondermeer gekeken naar een uniform registratiesysteem, zodat gemeenten gemakkelijker toeristenbelasting kunnen innen. KHN is blij met deze belangrijke eerste stap en pleit ervoor dat dit systeem snel wordt ingevoerd.

Acties KHN voor eerlijk speelveld deeleconomie

KHN heeft de problemen die horecaondernemers ondervinden van online platforms voor particuliere woningverhuur, zoals Airbnb, stelselmatig onder de aandacht gebracht van de politiek. KHN pleit voor een landelijk pakket aan maatregelen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen ziet het onderzoek naar registratiesysteem voor deze particuliere verhuurders als een belangrijke eerste stap: "Wij zijn blij dat de problematiek van de deeleconomie door staatssecretaris Mona Keijzer serieus wordt genomen. Wij hopen dat de partijen écht vaart maken met de invoering van een landelijk registratiesysteem. KHN blijft het onderwerp daarom agenderen bij de politiek en pleit ervoor dat het systeem verplicht wordt voor alle particulieren die woonruimte aanbieden voor vakantieverhuur. Ook zou er een maximum moeten komen van dertig verhuurdagen en moeten particuliere verhuurders meewerken aan de inning van belastingen en het handhaven van relevante veiligheidseisen voor gasten die bij hen overnachten. Alleen op die manier houden we Nederland aantrekkelijk als toeristenbestemming."

Landelijke maatregelen met lokaal maatwerk

Staatssecretaris Mona Keijzer maakte het plan voor een registratienummer voor toeristische woningverhuur via een brief bekend. In deze brief gaat zij uit van ruimte voor lokaal maatwerk. Het is uiteindelijk dus aan gemeenten of zij daadwerkelijk overgaan tot regulering van de particuliere verhuur. Naast de invoering van een registratienummer wordt daarom gewerkt aan een modelverordening waarmee gemeenten op eenvoudige wijze de particuliere aanbieders kunnen houden aan de lokale wet- en regelgeving. KHN vindt dat naast toeristenbelasting ook andere eisen, zoals brandveiligheid, hierin worden meegenomen.

Terug