Verbod rookruimten uitgesteld: KHN in gesprek met staatssecretaris

06-04-2018

KHN is blij met besluit, maar wil graag met Blokhuis om tafel over de invulling van het uitstel.

Op vrijdag 6 april 2018 heeft de staatssecretaris van VWS, de heer Blokhuis, met een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de Staat in cassatie gaat tegen de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag over het verbod van rookruimten in de horeca. KHN is blij met dat besluit; wij hebben hier bij de staatssecretaris ook op aangedrongen.

De staatssecretaris benoemt in zijn brief dat er een einde moet komen aan de rookruimten en dat de overheid dat zorgvuldig moet doen. De staatssecretaris geeft aan dat dit in een fatsoenlijk tempo moet verlopen en wil daarover met de horeca in gesprek. KHN gaat dat gesprek met de staatssecretaris graag aan. Drie punten staan wat KHN betreft op de agenda:

Overgangstermijn van 2 jaar veel te kort

Robèr Willemsen, voorzitter KHN: “Als er al een verbod moet komen, dan vinden wij het cruciaal dat er een redelijke termijn wordt aangehouden om dit verbod in te voeren. In de brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Blokhuis aan dat een termijn van 2 jaar denkbaar is. Dat is wat ons betreft veel te kort. Ondernemers hebben geïnvesteerd in rookruimten, soms tienduizenden euro’s, vertrouwend op regelgeving die tot nu toe rookruimten toestaat. De termijn waarop rookruimten in de horeca moeten worden uitgefaseerd en/of compensatie van die horecaondernemers die financieel hebben geïnvesteerd staat dus wat ons betreft bovenaan de gespreksagenda!"

Verbod moet gelden voor alle rookruimten op het zelfde moment

Daarnaast zijn wij van mening dat een verbod niet alleen voor rookruimten in de horeca moet gaan gelden, maar ook voor kantoren en overheidsgebouwen met een rookruimte. Belangrijk is dat een zelfde termijn gaat gelden voor alle rookruimten. “Het kan niet zo zijn dat rookruimten in de horeca eerder dicht moeten dan in kantoren en overheidsgebouwen”, aldus Robèr.

Meer overlast op straat

Onderwerpen van gesprek vormen voor KHN ook de gevolgen voor de openbare orde, de geluidsoverlast en de veiligheid als rookruimten verdwijnen. Van alle mensen boven de 18 jaar rookt ongeveer 25%! Die groep staat straks letterlijk op straat, voor het café, het restaurant en de club. Rokers gaan dan tijdens hun horecabezoek vaak meerdere keren naar buiten. Robèr: "Hoe gaan we om met praktische problemen waar horecaondernemers tegenaan gaan lopen? Denk aan gasten die telkens naar binnen en buiten gaan om te roken en daarmee gepaard gaande veiligheidsissues, meer geluidsoverlast etc.".

Lees en luister ook

Terug