Horeca: laagste ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

19-06-2018

CBS: Horecamedewerkers meldden zich vorig jaar minst vaak ziek

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 lager dan het in jaren is geweest. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de horeca zijn medewerkers het minst vaak ziek!

Het ziekteverzuimpercentage was het eerste kwartaal van 2018 het laagst in de horeca (2,2 procent), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5 procent verzuim. De gezondheidszorg was de branche met het meeste verzuim wegens ziekte (6,5%), gevolgd door openbaar bestuur (6,4%).

Flexibel dienstverband in horeca draagt bij aan laag verzuim

In de horeca is het ziekteverzuim al jaren het laagst. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er naar verhouding veel jonge mensen in de horeca werken. Ook mag horecapersoneel vaker zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen en is er vaker sprake van een flexibel dienstverband. Daardoor is de kans relatief kleiner dat iemand zich tijdens het werk ziek meldt.

 

Gemiddelde in Nederland: 4,9 procent

Het ziekteverzuim in Nederland lag in het eerste kwartaal van 2018 op 4,9 procent. Dat betekent dat van alle duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 schommelt het verzuim tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het verzuim het laagst met 3,8 procent.

Kijkend naar het langdurige ziekteverzuim (arbeidsongeschikt, WGA) scoort de horeca gemiddeld.

Wist u dat...

  • Een zieke medewerker gemiddeld 396 euro per dag kost
  • Er per duizend werkdagen gemiddeld 49 werkdagen verloren gaan door ziekte in Nederland
  • De duur van ziekte langer wordt naarmate mensen ouder zijn
  • Ouderen vaker last hebben van rug-, nek-, gewrichtsziekten en hart- en vaatziekten. Jongeren hebben vaker last van astma en migraine.
  • Er bij kleine bedrijven minder verzuim is dan bij grote bedrijven (100+ werknemers)

Lees ook

Volg de workshop Ziekteverzuim en re-integratie!

Wilt u weten wat u kan en mag doen als uw medewerker zich ziek meldt? En wat mag u van uw medewerker verwachten tijdens zijn ziekte? Meld u aan voor de workshop Ziekteverzuim en re-integratie van KHN van een halve dag en weet hoe het zit.

Tip! Met KHN Verzuim heeft u alles rondom ziekteverzuim in één keer goed geregeld.

KHN Verzuim is een combinatie van een voordelige ziekteverzuimverzekering, waarmee het loon van zieke medewerkers wordt doorbetaald. En een verzuimloket dat u alle zorgen uit handen neemt rond de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. In combinatie met de voordelige ziekteverzuimverzekering kost het verzuimloket slechts 0,35% van uw loonsom op jaarbasis (excl. btw). In dat geval heeft u ook geen aparte arbodienst meer nodig.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Bron: CBS

Terug