KHN: blij dat extra bezuiniging op leerwerkplekken van de baan is

25-09-2018

KHN heeft zich de fel verzet tegen plannen van het kabinet om extra te bezuinigen op leerwerkplekken. Gelukkig vindt de Tweede Kamer nu ook dat de bezuiniging niet door mag gaan.

KHN heeft zich de afgelopen maanden fel verzet tegen plannen van het kabinet om extra te bezuinigen op de subsidie die leerbedrijven krijgen voor de begeleiding van een BBL-leerling. Gelukkig is de Tweede Kamer nu ook van mening dat de bezuiniging van 19,5 miljoen euro op deze leerwerkplekken niet door mag gaan.

Lodewijk Asscher (PvdA) diende een motie in om de bezuiniging tegen te gaan. Die motie werd door alle politieke partijen ondersteund. KHN is blij met deze steun van de Tweede Kamer en hoopt dat het kabinet de bezuiniging schrapt. Want anders worden duizenden horecaondernemers en BBL-leerlingen het slachtoffer.

Door de subsidie op leerwerkplekken krijgen leerlingen die beter in de praktijk leren dan in de schoolbanken, de kans om in een horecabedrijf een vak te leren en een diploma te halen. Deze plekken zijn broodnodig om een leerling uitzicht te geven op toekomst in de horeca. Voor onze branche zijn deze plekken van belang om deze goed opgeleide medewerkers in te laten stromen.

Tweede bezuiniging op rij

In 2018 kregen de leerbanen te maken met een eerste bezuiniging van zeven miljoen euro. Op Prinsjesdag werd de vrees voor een nog grotere bezuiniging voor volgend jaar realiteit. Het kabinet kondigde namelijk aan in 2019 nog eens 19,5 miljoen euro te besparen. Dat zou neerkomen op een korting van minstens 200 euro op de subsidie voor iedere leerplaats. Bovendien waren er signalen dat het kabinet de subsidie na 2019 verder zou gaan korten. Door de motie in de Tweede Kamer werd de bezuiniging voor 2019 dus afgewenteld en is de kans op bezuinigingen na 2019 sterk verminderd.

Tweede Kamer ook tegen

Minder subsidiebijdrage betekent dat het opleiden van leerlingen voor veel ondernemers te duur zou worden. Zij investeren immers veel tijd in de begeleiding van een leerling. Door verdere bezuinigingen zouden bedrijfsleven breed tienduizenden leerwerkplekken verdwijnen. De horeca is bij uitstek een branche waar mensen in de praktijk worden opgeleid. De leerwerkplekken zorgen ervoor dat het horecapersoneel van de toekomst goed wordt opgeleid. En naar verwachting zullen ze ook een steeds grotere rol gaan spelen bij het (verder) opleiden van zittend personeel in het kader van leven lang leren. Om dat goed te kunnen doen zou juist meer subsidiebijdrage nodig zijn. KHN is dan ook blij dat de Tweede Kamer deze bezuiniging voor 2019 wil schrappen. Dat is écht goed nieuws voor de horeca.

Kabinet moet bezuiniging nu echt schrappen

Maar het is nu wel belangrijk dat het kabinet de bezuiniging op de leerwerkplekken ook echt schrapt. KHN blijft daarom de komende tijd druk uit te oefenen op het kabinet met betrekking tot de subsidie op BBL-leerplekken.

Meer informatie

Terug