KHN over Prinsjesdag: geen lastenverlichting voor horeca

18-09-2018

Een eerste blik op die plannen maakt duidelijk dat er voor horecaondernemers weinig lastenverlichting in zit. De stapeling van maatregelen zorgt ervoor dat de gemiddelde horecaondernemer weinig reden tot lachen heeft.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2019 gepresenteerd. Waar de Miljoenennota van 2018 in het teken stond van plannen die in het Regeerakkoord werden aangekondigd, wordt 2019 het eerste volle jaar dat die plannen worden uitgevoerd. Een eerste blik op die plannen maakt duidelijk dat er voor horecaondernemers weinig lastenverlichting in zit. De stapeling van maatregelen zorgt ervoor dat de gemiddelde horecaondernemer weinig reden tot lachen heeft.

KHN over Miljoenennota 2019

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9% 

De verhoging van het lage btw-tarief betekent concreet dat veel diensten die horecaondernemers aanbieden (eten, drinken zonder alcohol en overnachten) met ingang van 1 januari 2019 duurder worden. Dat betekent dat veel horecaondernemers hun prijzen gaan aanpassen. De bedoeling van dit kabinet is dat deze stijging grotendeels wordt gecompenseerd door lagere Inkomstenbelasting en lagere Vpb-belastingen. Die verlagingen komen alleen pas later, vanaf 2020, en KHN vindt dat lastenverzwaring en lastenverlichting tegelijk moeten ingaan.

Inzet KHN

KHN zal voor de begrotingsbehandelingen nogmaals aankaarten dat de verlaging van de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting tegelijk in gaat met de btw-verhoging. “Laat het zoet samen vallen met het zuur”, is onze oproep aan het kabinet.

Lichtpuntje belasting DGA’s

Een ‘winstpuntje’ dat is geboekt, is het feit dat de belasting box 2 (algemeen belang) voor de Directeuren Grootaandeelhouders (DGA’s) minder omhoog gaat dan aanvankelijk werd aangekondigd (van 25 naar 26,9% in plaats van naar 28.

100 miljoen voor kleinere ondernemingen

Het Kabinet verlicht de lasten op arbeid bij het mkb, waarvoor structureel 100 mln beschikbaar is. De precieze vormgeving is nog niet helder. KHN steunt de staatsecretaris die dat mogelijk wil inzetten voor het verruimen van de werkkostenregeling, zoals voor bedrijfsuitjes en bedrijfsrecepties.

Energielasten omhoog

Een ander punt dat horecaondernemers raakt, zijn de hogere energielasten. We begrijpen allemaal dat we met z’n allen wat moeten doen om de verandering van het klimaat tegen te gaan. Dat is duidelijk. Maar het betekent wel dat de kosten van energie duurder gaan worden. 

Grote zorgen over plannen arbeidsmarkt en onderwijs

De horeca is een mensen business, met nu al ruim 430.000 medewerkers. En onze branche groeit nog steeds. Dat vraagt om extra, goed opgeleide medewerkers en om flexibele inzetbaarheid van medewerkers bij pieken, dalen en seizoenen. Daarbij is er een duidelijke incentive nodig om leerlingen in de praktijk op te leiden; in de zogenaamde BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL). Horecaondernemers krijgen op dit moment een subsidie om deze BBL-leerlingen te begeleiden en op te leiden.

Deze beide pijlers dreigen door kabinetsplannen te worden ondermijnd:

Uit de aangekondigde Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees  van Sociale zaken en Werkgelegenheid blijkt dat flexibel werken ingewikkeld en duur wordt, want:
Een flex-contract wordt belast met een strafheffing bij de werkgever van ongeveer 5%
Doordat de transitievergoeding vanaf dag 1 verschuldigd is betekent dit nog eens een extra kostenpost van 2,8%. De individuele werknemers worden zelf niet beter van deze lastenverzwaring en het leidt niet tot meer vaste dienstverbanden.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de subsidieregeling voor leerwerkplekken (de BBL) in 2019 nog één jaar wordt verlengd, maar met een miljoenenbezuiniging. Concreet betekent dit dat het minder aantrekkelijk wordt om BBL-leerlingen aan te nemen om hen het vak in de praktijk te leren. Terwijl we juist meer mensen zouden willen opleiden voor onze branche. KHN is dan ook fel tegenstander van het afschaffen van deze subsidieregeling en de aangekondigde bezuiniging van zo’n 10%.

Inzet KHN

Samen met andere partijen gaan we vol inzetten op het bijvijlen van de scherpe kanten van de plannen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. We zullen een aparte actie starten om de bezuiniging op de leerwerkplekken terug te draaien. Er moet juist geld bij!

Terug