KHN in gesprek met staatssecretaris: goede oplossing rookruimten nabij

03-10-2018

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en KHN-voorzitter Robèr Willemsen bespreken de voorwaarden waaronder rookruimten in de horeca worden verboden. De verwachting is dat er binnenkort een goede, voor de horeca werkbare oplossing ligt.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS en KHN-voorzitter Robèr Willemsen hebben de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder rookruimten in de horeca worden verboden. Het overleg met de staatssecretaris verloopt goed, al zijn het stevige gesprekken. Want KHN vindt o.a. dat een overgangstermijn van 2 jaar veel te kort is. Na het laatste gesprek, dat afgelopen week plaatsvond, verwachten we dat er op korte termijn een goede, voor de horeca werkbare oplossing ligt.

Wat moet er volgens KHN gebeuren als rookruimten worden verboden? 

  1. Overgangstermijn van 2 jaar veel te kort Er moet een fatsoenlijke periode komen om gedane investeringen in rookruimten te kunnen terug verdienen. Twee jaar is veel te kort. Een termijn van minimaal 6-10 jaar is noodzakelijk. Blijft de overgangstermijn twee jaar, dan moeten ondernemers financieel gecompenseerd worden.
  2. Gevolgen voor de openbare orde, geluidsoverlast en veiligheid Een verbod op rookruimten gaat leiden tot meer rokers op straat en dientengevolge tot meer geluidsoverlast en impact op de openbare orde en veiligheid. Overheden zullen daar coulant mee om moeten gaan en creatief mee moeten denken en handelen zodat horecaondernemers niet dubbel de dupe worden. Er moeten afspraken worden gemaakt met de VNG en het NGB, het ministerie van VWS heeft hierin een leidende rol.
  3. Verbod moet gelden voor alle rookruimten op hetzelfde moment Een verbod op rookruimten moet overal op hetzelfde moment gaan gelden. Dus op het zelfde moment gaan gelden voor zowel horeca als kantoren, overheidsgebouwen of andere voor publiek toegankelijke gebouwen. 

Meer informatie

Lees hier de resultaten van de KHN-enquête onder horecaondernemers waaruit bleek dat een verbod op rookruimten grote impact heeft op de horeca.

Lees hier het een positon paper van KHN over dit onderwerp wat daarin wat er volgens KHN moet gebeuren als rookruimten worden verboden.

 

 

Terug