Kort verslag bestuursvergadering KHN Alkmaar

15 feb 2019

Op 14 februari kwam het bestuur bij elkaar in Het Gulden Vlies voor de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar. Over welke onderwerpen is er zoal gesproken? Je leest het hier.

Op 14 februari kwam het bestuur bij elkaar in Het Gulden Vlies voor de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar. Over welke onderwerpen is er zoal gesproken? Je leest het hier.

 

Kraampjes kaasmarkt
Horecaondernemers op de Mient zijn niet blij met de kraampjes voor de deur tijdens de kaasmarkt, hierdoor kan er geen terras uitgezet worden. De kraampjes zien er niet professioneel uit en de mensen blijven weg uit de horeca tijdens de uren dat de kraampjes er staan. KHN gaat contact opnemen met de wethouder om te kijken wat hier aan gedaan kan worden.

Horeca veiligheidsconvenant
Er wordt gewerkt aan een nieuw veiligheidsconvenant voor de horeca. Er is steeds beter overleg tussen de beveiligingsbedrijven op het Waagplein en op de Platte Stenen Brug. KHN gaat in gesprek met de gemeente, politie, beveiligers en ondernemers om goede afspraken te maken.

Il Palazzo
Het bestuur gaat in een brief aan de gemeente vragen stellen over de plannen voor het restaurant in II Palazzo met 800 stoelen. In de kwartaalrapportage van Alkmaar staat dat het bezoekersaantal met 3% is afgenomen. De eigenaren en bewoners van het pand II Palazzo hebben bezwaar ingediend tegen de verbouwing. KHN ziet dit niet als een aanvulling op de bestaande horeca, het is niet onderscheidend en zorgt voor nog meer personeelstekort, ook voor de omringende gemeentes. Het bestuur vraagt zich af of er onderzoek is gedaan naar de behoefte voor 800 extra stoelen. Waarom wordt er niet gekeken waar behoefte aan is in plaats van alles te vullen met horeca.

Subsidiëring Victorie
Het bestuur is verbaasd over het half miljoen extra subsidie Victorie. Het bestuur vraagt zich af waarom dit nodig is. De bezoekersaantallen zijn goed, er worden toegangsprijzen gevraagd, de drankprijzen zijn marktconform en er wordt gewerkt met vrijwilligers. KHN doet een WOB-verzoek bij de gemeente.

Diverse overleggen
KHN is vertegenwoordigd in diverse overleg-groepen, waaronder het Bolwerk-overleg, het CCA-overleg en het hoteloverleg. In het CCA-overleg is gesproken over parkeerbeleid en autoluwe binnenstad. In het hoteloverleg is o.a. gesproken over toeristenbelasting, airbnb en uitbreiding hotelkamers. Ook is er een gesprek met de wethouder geweest over deze onderwerpen. De wethouder wordt voor het volgende hoteloverleg uitgenodigd. Wil je meepraten of weten wat er besproken wordt? Meld je bij het bestuur via alkmaar@khn.nl.

Nieuwe leden
De afdeling telt momenteel 112 leden, de afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe leden bijgekomen. Het bestuur heet de eigenaren van de volgende bedrijven welkom: Fnidsen hotel-restaurant, Golden Tulip, Til 38 en Mojo’s.

Verkiezingsdebat 6 maart
De regiocommissie heeft een lobbybrief met de speerpunten gestuurd naar de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen. Drie belangrijke punten worden 6 maart tijdens een verkiezingsdebat bij de Nadorst in Blokker besproken: Toerisme, arbeidsmarkt en Airbnb. Het is van 20.00 tot 22.00 uur bij de Nadorst in Blokker. Alle leden zijn van harte welkom.

Noord Hollandse Horecabeurs
25 en 26 maart is de Horecabeurs NHN in Alkmaar. KHN is hier beide dagen aanwezig met een stand.

Nationale horecadag (21 mei)
KHN en de Nationale Horecadag hebben een partnership gesloten. We willen dat zoveel mogelijk ondernemers op die dag hun deuren openzetten, aansprekende en leuke activiteiten aanbieden en laten zien hoe mooi het horecavak is. Hiermee dragen we met elkaar bij aan een positief imago van de horeca en stimuleren we om daar te gaan en te (blijven) werken. Je kan ook direct vacatures aanbieden. Meer info: www.nationalehorecadag.nl

Meepraten?
Wil je een keer een vergadering bijwonen? De volgende vergadering is op 16 mei om 10.00 uur bij het Gulden Vlies. Je bent van harte welkom.

Facebook
Naast de weekupdate communiceren we via facebook. Heb je de facebookpagina van KHN Alkmaar al geliked? Klik hier KHN Alkmaar

 

 

 

Terug