Ondernemers en gemeente werken samen aan versterking Alkmaars centrum

12 feb 2019

KHN heeft, samen met andere ondernemersorganisaties en de gemeente Alkmaar een convenant ondertekend om samen te werken bij het versterken van het centrum van Alkmaar.

KHN heeft, samen met andere ondernemersorganisaties en de gemeente Alkmaar een convenant ondertekend om samen te werken bij het versterken van het centrum van Alkmaar.

Om consumenten en toeristen aan te blijven trekken en leegstand zoveel mogelijk te voorkomen wordt naar onderscheidende winkel- en horecaformules gezocht.

Meer samenhang in de aankleding van de stad en de winkels rond bestaande en nieuwe evenementen is een goede reden voor bezoekers om de stad nogmaals te bezoeken. Door de kansen die het water in en om de binnenstad biedt (grachten, kanaal, haven, stadsstrand) te benutten wordt de aantrekkelijkheid van het centrum vergroot. Chainels biedt als nieuw digitaal communicatieplatform voor winkeliers in de binnenstad de mogelijkheid voor samenwerking en communicatie rond bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Voor de horeca belangrijke punten uit het convenant:

  • Het stimuleren van de vestiging van bedrijven, die de diversiteit aan bedrijven in het centrum vergroten.
  • Bij uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte rekening houden met leefbaarheid en bereikbaarheid.

Ambities voor het centrum:

  • Meer aandacht voor het creëren van aantrekkelijke en spannende hotspots.
  • Binnen de regels en rekening houdend met de balans tussen leefbaarheid en overlast worden, op voor bezoekers aantrekkelijke plekken, terrassen geëntameerd.
  • De maanden rondom kerst kan een thema uitgewerkt worden, waarbij vooral in de donkere maanden een combinatie wordt gezocht tussen horeca en de winkels.
  • Waar mogelijk kan het cameratoezicht, daarbij rekening houdend met privacy van bewoners en bedrijven, in nauw overleg van gemeente en bedrijven, worden uitgebreid.
  • Er zal worden gestreefd naar 1 ophaaldienst van afval voor de gehele binnenstad.
  • In het horecaconvenant worden met de betrokken partners afspraken hoe de veiligheid van het centrumgebied voor zowel ondernemers als bezoekers wordt gewaarborgd.

Naast de gemeente Alkmaar is het convenant ondertekend door Bedrijvenvereniging Huiswaard-Overstad, Stichting Ondernemend Alkmaar, KHN Alkmaar en Alkmaars Bolwerk (voorheen ondernemersverenigingen in het centrum WBA, OVCA en EVA). Eerder werd in de gezamenlijke werkgroep uitvoering Convenant Centrum Alkmaar (afgekort CCA) afgesproken bij de start van elke nieuwe collegeperiode het convenant te actualiseren. Deze week tekenden de partijen daarom een nieuw convenant voor deze collegeperiode (2018-2022). Bekijk hier het convenant.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner