Veel ideeën voor arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland

14 feb 2019

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO) op vrijdag 8 februari zijn ruim 120 deelnemers met elkaar aan de slag gegaan met actuele vraagstukken op het gebied van werk. Dat heeft een aantal goeie ideeën opgeleverd. Het winnende team met het beste idee van een Talent Adoptieplan (TAP) verdient de enorme wisselbeker.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van het Groot Bestuurlijk Overleg (GBO) op vrijdag 8 februari zijn ruim 120 deelnemers met elkaar aan de slag gegaan met actuele vraagstukken op het gebied van werk. Dat heeft een aantal goeie ideeën opgeleverd. Het winnende team met het beste idee van een Talent Adoptieplan (TAP) verdient de enorme wisselbeker.

“De winst van deze ochtend is enorm”, aldus Pieter Kos, voorzitter van het GBO. “We hebben ondernemers en mensen uit onderwijs- en zorgorganisaties samen gebracht om met elkaar lastige vraagstukken over werk te bespreken. Daar is heel veel goeds uit voort gekomen. Deelnemers hebben hier hun netwerk verbreed en komen met praktische oplossingen.

Het winnende team, bij monde van Marjo Tot: “Dit was superleuk om te doen. Heel bijzonder dat je aan tafel zit met zeven verschillende mensen uit diverse werkvelden. En dan als team iets vernieuwends bedenkt. Wij denken dat talenten beter zichtbaar moeten worden gemaakt, voor zowel werknemers als werkgevers. Kennis kan door iedereen worden vergaard, maar talenten, vaardigheden, die hebben mensen al en kunnen verder worden gebracht. Mensen worden daar ook blij van. En je kan er al vroeg mee beginnen. Zet het bijvoorbeeld in naast de CITO toets in het primaire onderwijs”.

Een aantrekkende economie en een krimpende beroepsbevolking in de Kop van Noord-Holland stellen ons voor een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die kan werken, aan het werk is? Hoe zorgen we voor passende opleidingen en hoe kunnen we moeilijk vervulbare vacatures toch zien in te vullen? Deelnemers hebben via brainstormmethode Deep Dive oplossingen aangedragen. Het is een aanzet tot vervolgstappen.

Het GBO wordt halfjaarlijks georganiseerd. Ditmaal stond het in het teken van Krachtige Kop voor verbinding rond arbeid. Dit thema wordt geïnitieerd vanuit de vier gemeenten in de Kop, samen met het WSP, het RPA en Match2020.

Over WSP, RPA en Match2020
Werkgeversservicepunt (WSP): gemeenten en UWV helpen werkgevers bij personeelsvraagstukken. Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA): zet zich in voor arbeidsmarktvraagstukken voor de regio Noord-Holland-Noord.

Programma Match2020: ontwikkelt projecten voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop en is onderdeel van het programma De Kop Werkt!.

Over het GBO
Het GBO is een halfjaarlijks overleg dat wordt georganiseerd in opdracht van bestuurders van gemeenten en van onderwijsbestuurders in de Kop van Noord-Holland. Hierin worden actuele thema’s en ontwikkelingen behandeld die spelen binnen het Sociaal Domein. Deze overleggen hebben als doel om de samenwerking en communicatie te versterken tussen gemeenten, onderwijs en de overige partners op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Terug