Verplichte energieregistratie op 1 juli, e-loket in maart open

05-02-2019

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om vóór 1 juli 2019 aangeven welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen!

Verbruikt jouw horecabedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om je voor 1 juli a.s. te registreren bij een eloket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij neemt om energie te besparen. Het eloket gaat naar verwachting begin maart open. KHN geeft alvast meer informatie, zodat je op tijd weet wat je moet doen!

Lijst Erkende Maatregelen Horeca

Vanaf 1 juli 2017 is er een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Horeca. Dit is een lijst met maatregelen die je kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een soort checklist en het is niet verplicht om ‘m te gebruiken. Maar het voordeel is dat als je de lijst invult, je voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Als je de lijst niet gebruikt, dien je dus alternatieve maatregelen te nemen. In februari 2019 komt een geactualiseerde lijst van deze maatregelen beschikbaar. Wij zullen de lijst dan direct op onze site publiceren en je daarover informeren.

Vanaf 2019: Meldingsplicht

Vanaf 2019 geldt er ook een meldingsplicht. Dit houdt in dat je - als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - vóór 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen. In maart 2019 komt de overheid met een internettool (een internetformulier als afvinklijst) waarmee je jouw bedrijf kunt registreren. Je moet daarbij ook aangeven welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

Hoe werkt de meldingsplicht?

Vóór 1 juli 2019 informeer je de overheid welke energiebesparende maatrelen zijn genomen. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Het uitgangspunt is de Lijst Erkende Maatregelen (EML). Daarop kruis je aan welke de van toepassing zijnde erkende maatregelen zijn genomen
  2. Is in plaats van een erkende maatregel een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel
  3. Bedrijven waarvoor geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is, geven alle genomen maatregelen op die een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen.

Bereid je alvast voor!

Op het moment dat het e-loket wordt geopend, informeren wij je hier direct over. Bereid je alvast voor en bekijk of je voldoet aan de Lijst Erkende Maatregelen. Wij verwachten dat veel horecabedrijven nog het nodige moeten doen om maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat betekent dat het komend jaar waarschijnlijk een groot beroep zal worden gedaan op installatiebedrijven. Ons advies is om daar rekening mee te houden. Begin dus op tijd met het in beeld brengen van maatregelen die je moet nemen en het uitvoeren van die maatregelen. Want bij het niet-tijdig nakomen van de meldingsplicht of de te nemen maatregelen kan de overheid een dwangsom opleggen.

Meer informatie

Bekijk hier de tips en adviezen hoe je aan de slag kunt met de Lijst erkende maatregelen:

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl. Voor advies over energie-inkoop en energiebesparing kun je ook terecht bij KHN Energie.

Terug