Verslag ALV Castricum 12 februari bij Wier&Ga

18 feb 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats van KHN Castricum. Als locatie was gekozen voor Wier&Ga Eten en Drinken. Een gezellig, eigentijds restaurant op het Bakkerspleintje in Castricum. De opkomst was aan de lage kant, maar dat deed niet af aan de inbreng van de aanwezigen.

Op dinsdag 12 februari 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats van KHN Castricum. Als locatie was gekozen voor Wier&Ga Eten en Drinken. Een gezellig, eigentijds restaurant op het Bakkerspleintje in Castricum. De opkomst was aan de lage kant, maar dat deed niet af aan de inbreng van de aanwezigen.

 

Eerlijk speelveld
Er is gesproken over paracommercie, blurring en schuurfeesten. Zaken die de horeca bezig houden en waar men graag een oplossing voor ziet. Met name het ongelijke speelveld en oneerlijke concurrentie is wat de gemoederen bezig houdt. Miriam Geerlings, regiomanager van KHN Castricum, benadrukt als leden willen dat KHN een verzoek tot handhaving doet, zij graag een mail ontvangt met datum, locatie, naam en activiteit via castricum@khn.nl. KHN stuurt dan een verzoek naar de gemeente om te controleren of er een vergunning is aangevraagd en of er voldaan wordt aan de vergunningseisen.

Financiën en beleidsplan
Ook de financiën kwamen ter sprake. KHN Castricum is financieel gezond en dit betekent dat wederom niet om een extra bijdrage van de leden zal worden gevraagd.

Het Beleidsplan 2019-2020 is kort aan de orde gekomen. Hierin staan een aantal speerpunten vermeld die worden behandeld in de vergaderingen. Het beleidsplan kan door de leden van Castricum worden opgevraagd door een e-mail te sturen aan: castricum@khn.nl.

De speerpunten zijn:

  1. Toerisme en recreatie
  2. Verruimen openingstijden horeca
  3. Invloed uitoefenen op het horecabeleid
  4. Eerlijk speelveld
  5. Veilig uitgaan

Aandacht werd besteed aan de vele bijeenkomsten, georganiseerd door KHN. Er is veel voordeel te halen uit het lidmaatschap. Het regelmatig lezen van de nieuwsbrief en bezoeken van de website kan veel voordelen bieden.

Het verslag van de ALV kun je hier bekijken.

Heb je onderwerpen waarvan je vindt dat er aandacht aan moet worden besteed? Of wil je een keer meepraten? Je bent van harte welkom! Stuur een bericht naar castricum@khn.nl.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner