Visie toeristische bedrijfstak Zuid-Limburg op Maastricht Aachen Airport

12 feb 2019

Het Provinciebestuur gaat zich heroriënteren op de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). KHN heeft samen met VVV Zuid-Limburg en Recron haar visie gegeven op de huidige exploitatie van MAA en onze zorgen daaromtrent. Wij delen deze graag met jullie.

 

Het Provinciebestuur gaat zich heroriënteren op de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). KHN heeft samen met VVV Zuid-Limburg en Recron haar visie gegeven op de huidige exploitatie van MAA en onze zorgen daaromtrent. Wij delen deze graag met jullie.

 

In december vernamen wij uit de media dat het Provinciebestuur zich gaat heroriënteren op de
toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA). Dit naar aanleiding van de maatschappelijke onrust die in Zuid-Limburg is ontstaan als gevolg van de geluidsoverlast en milieuvervuiling door MAA; nu bijna anderhalf jaar in zijn huidige exploitatievorm.

Wij willen deze fase van heroriëntatie aangrijpen om jullie te informeren over onze visie op de huidige exploitatie van MAA en jullie in kennis te stellen van de zorgen die er binnen onze bedrijfstak zijn ontstaan over de huidige exploitatievorm van MAA. Wij doelen specifiek op de negatieve gevolgen van de frequente geluidshinder gedurende de dag en op vroege en late uren.

Wij hebben gekozen voor een zorgvuldige en daarmee uitvoerige analyse en standpuntbepaling. In de brief lees je ons standpunt, in de bijlage lees je de onderbouwing die tot dit standpunt leidde. Elk nummer in de brief correspondeert met een hoofdstuk in de bijlage.

De woordvoering hierover neemt de Recron voor zijn rekening. Aanspreekpunt namens KHN is Hank van der Vleuten (info@boscafe.nl).

 

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner