Assistentiehond altijd welkom in horeca

18-03-2019

Goede informatie biedt duidelijkheid voor iedereen. Het is heel simpel: assistentiehonden zijn altijd welkom!

Uit onderzoek van het KNGF blijkt dat een derde van de assistentiehonden in de horeca wordt geweigerd en vooral bij kleine familiehotels (51%). Deze weigeringen komen vooral door onwetendheid en leiden onnodig tot vervelende situaties. Goede informatie biedt duidelijkheid voor iedereen. Het is heel simpel: assistentiehonden zijn altijd welkom! Dit zegt het VN verdrag handicap.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap in Nederland. In dat VN-verdrag staat dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als ieder ander op het gebied van wonen, onderwijs, scholing, vervoer, werk, goederen en diensten. Dit betekent ook dat personen die zich laten assisteren door een assistentiehond niet geweigerd mogen worden in openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels. Daarbij kunnen hotels en restaurants niet langer assistentiehonden de toegang ontzeggen op grond van hygiëneregels.

Wat zegt de Hygiënecode voor de horeca?

In de Hygiënecode voor de horeca staat duidelijk vermeld dat assistentiehonden toegang moeten hebben tot restaurants. Dit geldt ook voor restaurants met een open keuken en buffetrestaurants.

Hoe herken je een assistentiehond?

Blindengeleidehonden, hulphonden, autismegeleidehonden, buddyhonden voor mensen met een posttraumatische stressstoornis… Er zijn nogal wat assistentiehonden actief tegenwoordig. Maar hoe herken je een assistentiehond eigenlijk? KHN geeft antwoord.

Laten we er voor zorgen dat een assistentiehond altijd welkom is in de horeca!

Terug