Horecavisie Apeldoorn 2019-2023 gereed

25 mrt 2019

De horecavisie Apeldoorn is op 7 maart vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn.

De horecavisie Apeldoorn is op 7 maart vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn.

Het bestuur van KHN Apeldoorn heeft gedurende de totstandkoming meerdere malen aangegeven dat de Gemeente moet waken voor een overaanbod aan horeca. De komende jaren blijven we in gesprek om een vinger aan de pols te houden bij de inrichting van de binnenstad.

In de visie onderschrijft de Gemeente ook dat horecazaken niet het probleem van leegstand van winkelpanden moet oplossen. Het uitgangspunt is een aantrekkelijke straat voor de hedendaagse funshopper met een mix van functies. In deze visie is een apart gedeelte opgenomen over het hotel aanbod. De wens van het College is een hotel in het centrum al dan niet in de buurt van het station of het stadhuis. Met de komst van van der Valk Apeldoorn in 2018 hebben onze leden erop aangedrongen om niet een al te groot hotel toe te staan. De Gemeente heeft in idere geval aangegeven voorlopig geen nieuwe hotelontwikkelingen (buiten de reeds aanwezige bestemmingen) rondom Apeldoorn toe te staan en blijft haar inzet op een hotel in het centrum behouden.

Voor meer vragen of opmerkingen kun je natuurlijk contact opnemen met jouw regiomanager Jan Willem van der Straaten, 06 53 39 29 27 of jw.vanderstraaten@khn.nl .  

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner