KHN Haarlem: geen verplichting openbare toiletten in horeca

14 mrt 2019

Op 11 maart heeft KHN Haarlem een brief gestuurd aan gemeente Haarlem over het gebruik van toiletten. Gemeente Haarlem wil horecaondernemers verplichten hun toiletten open te stellen voor alle bezoekers van de stad.

Op 11 maart heeft KHN Haarlem een brief gestuurd aan gemeente Haarlem over het gebruik van toiletten. Gemeente Haarlem wil horecaondernemers verplichten hun toiletten open te stellen voor alle bezoekers van de stad.

KHN Haarlem heeft hierin een aantal punten aangegeven:

  • KHN Haarlem is van mening dat de horeca erg tolerant is en door de concentratie van horecabedrijven bezoekers van de stad doorgaans geen probleem hebben om gevraagd of ongevraagd van horecatoiletten gebruik te maken, zonder dat daar een vergoeding voor wordt betaald of een consumptie wordt genuttigd.
  • De gemeente zou ook heel goed een beroep kunnen doen op andere partijen om de toiletten, die er zijn in voor publiek toegankelijke plaatsen, denk daarbij naast horecabedrijven aan winkels, theaters, bioscopen, musea, fietsenstallingen, parkeergarages, buurthuizen, bibliotheken, maatschappelijke voorzieningen, tankstations etc. etc., op een makkelijke manier toegankelijk te maken.
  • Een ondernemer is en blijft altijd baas in zijn eigen zaak en dus bepaalt hij zelf of hij zijn toiletten ook ter beschikking stelt aan mensen die niets komen consumeren. Dat zijn geen gasten, dat zijn passanten.
  • Een passant kan altijd vragen om naar het toilet te mogen. In sommige gevallen kan het gewoon en in sommige gevallen moet men een kleine vergoeding betalen. Het exploiteren van een bedrijf kost immers geld voordat er überhaupt omzet kan worden gegenereerd. Met andere woorden, het bouwen en onderhouden van een toilet is voor een ondernemer niet gratis.
  • De toiletten in de horeca zijn geen openbare toiletten, het zijn toiletten bestemd voor de gasten van een horecabedrijf. Het bedrijf is weliswaar een publiek toegankelijke plaats, maar dan wel voor gasten en niet voor passanten.
  • Als er te weinig openbare toiletvoorzieningen zijn in een gemeente dan is het de gemeente die daar in zal moeten voorzien. Dat kost inderdaad geld, het runnen van een horecabedrijf kost ook geld.
  • Een gemeente kan er, naast het realiseren van meer openbare toiletten, in ieder geval voor zorgen dat alle toiletten in de eigen gebouwen en kantoren voor passanten openbaar en toegankelijk zijn.
  • Er zijn initiatieven waarbij een gemeente (vb Rotterdam) een vergoeding aan ondernemers ter beschikking stelt als hij/zij de toiletten ter beschikking stelt aan passanten en dat ook kenbaar maakt (via een sticker/bordje en/of een app). Niets mis mee, maar KHN Haarlem ziet daar niet echt de voordelen van in. De gemeente zou de gelden beter kunnen investeren in toegankelijk maken van meer toiletten in publieke ruimtes en we denken dat als de gast vriendelijk vraagt hij/zij in veel horecagelenheden zonder betaling naar het toilet kan.
  • Met het voorstel legt de gemeente haar publieke taak met bijbehorende verantwoordelijkheid van voldoende goed bereikbare openbare toiletten nu neer bij ondernemers en schuift haar taak daarmee af. En dus kan de gemeente verkondigen dat zij op deze manier haar publieke verantwoordelijkheid 'geregeld’ heeft. De horeca wordt met deze afschuiving van verantwoordelijkheid eigenlijk gedwongen ermee in te stemmen, want anders is de horeca degene die niet wil meewerken. Dit kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn.

KHN Haarlem heeft met bovenstaande argumenten aangegeven dat niet nodig is om privaatrechtelijke ruimten, welke een openbaar karakter hebben, te verplichten om toiletten aan passanten beschikbaar te stellen.

Terug