Nieuwe nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol bekend

19-03-2019

Uit de cijfers blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens in de horeca helaas is verslechterd

Op 15 maart heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd over de naleving van de leeftijdsgrens bij het verstrekken van alcohol. Uit de cijfers blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens in de horeca helaas is verslechterd. KHN geeft daarom samen met horecaondernemers nog meer aandacht geven aan controle van de leeftijdgrens.

Staatssecretaris Blokhuis liet in 2018 onderzoek doen bij onder andere avondwinkels, slijterijen, supermarkten, thuisbezorging en de horeca met zogenoemde mystery shoppers. In nog geen 38 procent van de gevallen werd de 17-jarige shoppers alcohol geweigerd. Cafetaria’s (20,7 procent) en overige horecagelegenheden (17,5 procent) scoorden aanzienlijk lager. In 2016 lagen deze cijfers nog op 28,6 procent en 26,6 procent.

Vol aan de bak

KHN is verrast door deze cijfers. De horecabranche is namelijk meer dan ooit bezig om op een verantwoorde manier alcohol te verstrekken. Hoe dan ook maken deze uitkomsten duidelijk dat we als horeca vol aan de bak moeten. In het Nationaal Preventieakkoord hebben we immers afgesproken dat we ons best gaan doen om naar 100 procent naleving te komen in 2030.

Succesvolle pilot in Utrecht

Staatssecretaris Blokhuis noemde in zijn brief aan de Tweede Kamer het initiatief van KHN Utrecht waarbij gemeente en horecaondernemers vorig jaar de handen ineen sloegen om de naleving te verbeteren. Met succes, want in één jaar verbeterde de naleving van 15 procent naar 65 procent. We proberen andere gemeenten te enthousiasmeren voor deze aanpak binnenkort start eenzelfde pilot als in Utrecht in de gemeenten Weert en Enschede. Daarnaast beginnen we met de ontwikkeling van een e-learning voor medewerkers in de horeca.

Wat gaan we doen om de naleving (verder) te verbeteren?

We willen ons als horeca blijven inzetten om de naleving te verbeteren. Dat gaan we doen door:

  • E-learning: samen met het ministerie van VWS ontwikkelen we de e-learning ‘Alcohol Schenken in de horeca’ voor medewerkers in de horeca die te maken hebben met het verkopen/schenken van alcohol, maar niet hoeven te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • NIX18-pilots (in navolging van de pilot in Utrecht): we streven er naar om in minstens 10 gemeenten de pilot NIX18 uit te voeren. De eerste gemeenten die gaan starten, zijn Weert en Enschede.
  • Communiceren, communiceren, communiceren over de regels en het belang van goede naleving. Dat deden we al, dat gaan we intensiveren.
  • Lokale samenwerking stimuleren, onder andere door best practices te delen. Er zijn al talloze goede voorbeelden van lokale/regionale samenwerking tussen horeca, gemeente en andere verstrekkers (sport, supermarkten, slijterijen) als het gaat om een goede en verantwoorde verstrekking van alcohol. Die gaan we – waar mogelijk – delen.

Cultuuromslag nodig

Daarnaast moeten we het in Nederland allemaal normaal vinden dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken en niet roken. Het checken van een ID hoort daarbij. Dat vraagt om een fundamentele (cultuur)omslag, ook bij vrienden en ouders. We zijn blij dat het ministerie van VWS onderzoekt of het daarom ook mogelijk wordt dat een wederverstrekker een boete krijgt.

En ten slotte is het belangrijk dat de handhaving goed verloopt, zeker als we maatschappelijk nog niet zo ver zijn dat ‘we’ met z’n allen gewoon geen alcohol geven/ schenken/verkopen aan minderjarigen. Want dat draagt eraan bij dat er een kentering tot stand komt op dit gebied.

KHN biedt praktische hulpmiddelen

KHN heeft praktische tools ontwikkeld om jouw gasten en medewerkers te attenderen op de leeftijdgrens van 18 jaar. Kijk op khn.nl/leeftijdnaar18 voor stickers, posters, de toolkit van de Nederlandse brouwers en KHN-huisregelbordjes.

Daarnaast biedt KHN een training Verantwoord alcohol schenken: https://www.khn.nl/website/advies/khn-cursussen/incompanytrainingen/training-verantwoord-alcohol-schenken-halve-dag

Terug