Pilot Terrassen start op 1 april KHN Lansingerland

25 mrt 2019

Afgelopen periode heeft het bestuur van KHN Lansingerland samen met andere partijen inspraak gegeven op het concept terrassennota. Dit heeft er toe geleid dat er gezamenlijk besloten is om eerst te onderzoeken waar behoefte aan is en wat de impact is op de leefbaarheid van de gemeente.

Afgelopen periode heeft het bestuur van KHN Lansingerland samen met andere partijen inspraak gegeven op het concept terrassennota. Dit heeft er toe geleid dat er gezamenlijk besloten is om eerst te onderzoeken waar behoefte aan is en wat de impact is op de leefbaarheid van de gemeente.

Afgelopen week heeft het college van de gemeente Lansingerland goedkeuring gegeven op de pilot Terrassen. Dit geeft jou als ondernemer komend terrasseizoen meer ruimte om te ondernemen. Tussentijds zal dit gevalueerd worden. De uitkomst hiervan zal als basis dienen voor de gesprekken over het terrassenbeleid voor de toekomst.

De volgende punten staan centraal in de pilot:

  • Een verruiming ten opzichte van de bestaande regeling
  • openingstijden: tot 23.00 uur doordeweeks en 0.00 uur in het weekend
  • bouwwerken: vaste schermen en parasols toestaan
  • eilandterrassen: toestaan, tenzij de inrichting van de openbare ruimte hiervoor niet geschikt is
  • Een acceptabel woon- en leefklimaat (toetsing door middel van rekenmodel geluid)
  • Mogelijkheden voor maatwerk
  • De insteek van de pilot is breed, dat betekent naast o.a. de ruimere terrastijden mogelijk ook ervaring opdoen met muziek en terrassen bij detailhandel

Meedoen?
Meld je dan aan bij de gemeente via Jitske.van.dijk@lansingerland.nl

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner