Samenwerken aan een Gastvrij Flevoland

26 mrt 2019

Onze organisaties werken sinds enkele jaren samen aan een gastvrij Flevoland op vele uiteenlopende terreinen, zoals in de horeca, in natuurgebieden, bij attractieparken, logiesverstrekkers, watersportbedrijven en buitensportbedrijven.

Onze organisaties werken sinds enkele jaren samen aan een gastvrij Flevoland op vele uiteenlopende terreinen, zoals in de horeca, in natuurgebieden, bij attractieparken, logiesverstrekkers, watersportbedrijven en buitensportbedrijven.

Gastvrij Flevoland
De gastvrijheidssector is een samengesteld product, met crossovers naar andere sectoren, zoals natuurorganisaties. Binnen het Platform Gastvrij Flevoland zoeken wij, ondernemers-, consumenten- en natuurorganisaties, elkaar op, stemmen wij af en inspireren wij elkaar om het maximale uit onze werelden te halen. Wij investeren in elkaar, want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Onze sectoren winnen elk jaar aan economisch belang, maar onze sociaal-maatschappelijke betekenis is misschien nog wel belangrijker.

De vrijetijdseconomie is meer en meer het cement in de samenleving. Wij zorgen dat mensen kunnen ontspannen, lachen, genieten, uitblazen en verwonderen. Wij zorgen dat de motor weer wordt opgeladen, dat mensen elkaar ontmoeten, dat er nieuwe inspiratie ontstaat voor héél veel Nederlanders en zeker de laatste jaren ook voor snel groeiende groep buitenlandse toeristen.

Bovendien zijn wij trots op Flevoland en zijn wij overtuigd dat door onze centrale én strategische ligging in Nederland wij de komende jaren nog heel veel Flevolanders, toekomstige Flevolanders en bezoekers een heerlijke vrijetijdsbesteding én natuurbeleving kunnen geven.

We kunnen samen veel bereiken, maar vragen ook uw aandacht voor knelpunten en belemmeringen, waarbij u ons de komende vier jaar kunt steunen om onze sociaal-economische- en maatschappelijke rol verder uit te bouwen.

Graag geven wij de partijen in de Provinciale Staten van Flevoland aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode daarom graag de volgende beleidsprioriteiten mee. Als samenwerkende partners vragen wij in de komende 4 jaar aandacht voor het volgende:

Prioriteiten voor 2019 - 2023

1. Perspectief 2030: Bestemming Nederland - NBTC
Blijf via Visit Flevoland werken aan de toeristische bestemming Flevoland. Toerisme leidt in sommige gebieden (zoals Amsterdam en Giethoorn) tot leefbaarheidsproblemen. Die druk kunnen wij opvangen. Bezoek draagt in Flevoland juist bij aan de leefbaarheid door versterking van het draagvlak voor voorzieningen.

2. Floriade
Zorg dat ook het bestaande bedrijfsleven actief betrokken wordt bij de Floriade, zodat een maximale economische spin-off ontstaat voor heel Flevoland.

3. Infrastructuur en beheer
Investeer in de toeristisch-recreatieve infrastructuur door de aanleg van onder andere pleisterplaatsen, vissteigers, uitkijktorens en strandjes, niet alleen langs de Flevolandse kustlijn, maar juist ook landinwaarts. Werk daarbij vraaggericht, zeker bij de hotspots met aandacht voor aspecten als zonering, routing en beheer. Werk samen met natuurorganisaties, landschap beherende partijen en ondernemers aan een realistische en effectieve exotenbestrijding in het kader van het in 2019 te verwachte Rijksbeheer- en bestrijdingsplan, gebaseerd op de Europese exotenverordening.

4. De kracht van het water
Benut het waterfront voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen en blijf werken aan het beheer van de waterplantenproblematiek in het Markermeer en de Randmeren. Werk samen met N-Holland en Friesland aan snelle vaarverbindingen via het IJsselmeer, zodat regionale markten verbonden kunnen worden.

5. Kennis en kunde
Maak van het Nationaal Park Nieuw Land een Europees Icoon met innovaties en kennis op het gebied van natuurontwikkeling, biodiversiteit en vrijetijdslandschap.

6. Duurzame energie
Help onze bedrijven bij de energietransitie en ondersteun kansrijke veelbelovende technieken als aquathermie in onze waterrijke regio.

7. Bereikbaarheid
Zorg dat openbaar vervoer aansluit op de werklocaties van onze gastvrijheidsondernemingen. Bij onze bedrijven werken juist veel jongeren die volledig afhankelijk zijn van openbaar vervoervoorzieningen. Ondersteun bedrijven, specifiek in Oostelijk Flevoland, bij het realiseren van een goede aansluiting op het digitale (glasvezel)net.

8. Onderwijs en arbeidsmarkt
Stimuleer toeristisch recreatieve opleidingen: we zijn een groeisector en leiden voor een deel ook op voor de randstad. Aansluiting van het onderwijsaanbod op zowel de kwalitatieve als kwantitatieve vraag naar vakbekwaamheidseisen in het toeristisch bedrijfsleven is van groot belang. Er mag meer overleg komen tussen overheden, onderwijsinstellingen en het toeristisch bedrijfsleven voor de invulling van vacatures met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt als onderdeel van onze sociale agenda.

9. Gebruik ons netwerk
Informeer en gebruik het Platform Gastvrij Flevoland voor het uitdragen van investeringsprogramma’s, subsidie- en vestigingsmogelijkheden.

Naast genoemde partijen uit de vrijetijdsindustrie zitten ook aan tafel: Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten / Het Flevolandschap / Visit Flevoland
Contactadres: helling@recron.nl / 06 53 77 89 77

 

dte.JPG
Terug