Samenwerking KHN en gemeente Enschede en Weert om naleving NIX18 te verbeteren

05-03-2019

Naleving leeftijdsgrens kan en moet beter: KHN en gemeente Enschede en Weert starten pilot NIX18

Het is belangrijk voor hun gezondheid dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Ook niet als ze uitgaan. Daarom zetten horecaondernemers zich in om de leeftijdsgrens na te leven en geen alcohol te schenken aan jongeren onder de 18. Maar deze naleving kan en moet beter en daarom starten KHN en de gemeenten Enschede en Weert een pilot NIX18 die een jaar gaat lopen.

In de gemeente Utrecht vond vorig jaar al een pilot NIX18 plaats. Bijna 40 horecaondernemers deden mee en de naleving verbeterde binnen één jaar van 15% naar 65%! Vanwege dit succes hebben de gemeente Utrecht en KHN besloten dat de aanpak een structureel vervolg krijgt. KHN is blij dat nu ook de gemeenten Enschede en Weert met een zelfde pilot starten.

Mystery guests

De pilots gaan in april 2019 van start en zullen (net als in Utrecht) een looptijd hebben van één jaar. In Enschede en Weert doen ruim 20 horecaondernemers mee. Zij krijgen vier keer een bezoek van een 17-jarige mystery guest om te kijken hoe de naleving bij hen wordt gedaan. Na het bezoek krijgen de horecaondernemers en hun medewerkers feedback en advies om de naleving – waar nodig – verder te verbeteren.

Naleving naar 27 procent

Op dit moment ligt het nalevingspercentage in Enschede op 18%. Naast de gemeente en KHN is ook VHSE (Vereniging Horeca Stad Enschede) actief betrokken. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat binnen een jaar tijd minimaal 27% van de horecaondernemers de naleving goed uitvoert (27% is het landelijk gemiddelde). Ook in de gemeente Weert moet de naleving verder worden verbeterd en daarom is ook daar het doel gesteld om het nalevingspercentage te verhogen naar 27%.

Pilots in nog meer gemeenten

Naast Enschede en Weert is KHN met verschillende andere gemeenten in gesprek over een NIX18 pilot. In het Preventieakkoord dat eind vorig jaar is ondertekend om de gezondheid van de Nederlanders te verbeteren, heeft KHN aangegeven dat we maatregelen nemen om de naleving verder te verbeteren. Eén daarvan is om dit jaar in meer dan 10 gemeenten in Nederland een pilot NIX18 te starten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken in de horeca.

Lees ook

Terug