Aanpassingen per 15 april 2019 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Haarlem

3 apr 2019

De Haarlemse Algemene Plaatselijke Verordening heeft een wijziging ondergaan met betrekking tot het onderdeel horeca. Over de wijziging is met Koninklijke Horeca Nederland gesproken en zij zijn akkoord gegaan.

De Haarlemse Algemene Plaatselijke Verordening heeft een wijziging ondergaan met betrekking tot het onderdeel horeca. Over de wijziging is met Koninklijke Horeca Nederland gesproken en zij zijn akkoord gegaan.

Eén wijziging heeft betrekking op het verlof voor het schenken van alcoholvrije dranken. Aangezien jullie allemaal een drank- en horecavergunning hebben is dit niet op jullie van toepassing.

Jullie maken allemaal gebruik van de ontheffing sluitingstijd om langer open te mogen zijn dan de standaard tijden 00.30 uur door de week en 01.00 uur in het weekend. Het verlof en de ontheffing sluitingstijden werden verleend op grond van een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Haarlem (APV). De APV is nu gewijzigd. Er zijn geen nieuwe regels bijgekomen. De bestaande regels zijn eenvoudiger gemaakt. Overbodige regels zijn uit de APV gehaald. Deze regels gelden overigens voor de hele horeca. Doordat we deze regels gewijzigd hebben moest ook het horecasanctiebeleid worden aangepast. Wat is er veranderd?

Sluitingstijden
Een aantal van jullie heeft een ontheffing sluitingstijd ooit aangevraagd en gekregen. Die verruiming van de openingstijden kan je overigens alleen krijgen als je bedrijf gevestigd is in de binnenstad dan wel aan een grote doorgaande weg. Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben is deze ontheffing die vroeger jaarlijks werd verleend al een paar jaar niet meer aan jullie toegezonden. Ook heb je hier geen leges meer voor betaald. Aan die ontheffing waren voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn nu opgenomen in de algemene regels en gelden tijdens de openingstijden voor alle horecagelegenheden. Ook die zijn vereenvoudigd maar alle bedrijven moeten zich er aan houden of je nu wel of geen gebruik maakt van de verruiming van de tijden.

Sanctiebeleid
De belangrijkste aanpassingen in het sanctiebeleid zijn:

  • Bij een overtreding werd na de waarschuwing als sanctie de vervroegde sluitingstijd van
    respectievelijk 00.30 uur dan wel 01.00 uur opgelegd. Dit sanctiemiddel is vervangen door een uniforme sluitingstijd van 23.00 uur.
  • De bestuurlijke boete is als sanctiemiddel ingevoerd voor de volgende overtredingen: verstrekken van alcohol aan minderjarigen (bestuurlijke boete 1360 euro) en
  • ondernemers die vergunning plichtig zijn, maar open gaan zonder een vergunning te hebben aangevraagd krijgen een bestuurlijke boete van 1360 euro en mogen pas open nadat op de alsnog aangevraagde vergunning is beslist.

De nieuwe regels gaan in op 15 april 2019.

Bekijk hier de specificaties.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner