Kort verslag bestuursvergadering KHN Bloemendaal-Heemstede 3 april 2019

8 apr 2019

Op woensdag 3 april jongstleden heeft het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede een bestuursvergadering gehouden bij Restaurant Nieuw Vreeburg in Bloemendaal. Wat kwam er zoal ter sprake?

Op woensdag 3 april jongstleden heeft het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede een bestuursvergadering gehouden bij Restaurant Nieuw Vreeburg in Bloemendaal. Wat kwam er zoal ter sprake?

 

Gemeentelijk overleg met burgemeesters van Bloemendaal en Heemstede
Op maandag 8 april zullen enkele bestuursleden een overleg hebben met wethouder Heijink van de gemeente Bloemendaal. Wat zeker aan de orde komt: pilot verruiming terrastijden, handhavings- en sanctiebeleid en het horecabeleid. Het gemeentelijk overleg met Heemstede is inmiddels geweest. Afgesproken is dat er een overleg zal plaatsvinden als er relevante onderwerpen voor de agenda zijn.

Nationale Horecadag 21 mei 2019
Tijdens deze dag opent de horeca door heel Nederland haar deuren, met een belangrijk gezamenlijk doel: bezoekers enthousiast maken om in de horecabranche te (blijven) werken. Het bestuur is bezig voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede een tour op te stellen langs enkele bedrijven. Je hoort daar binnenkort meer over!

Meer over de landelijke nationale horecadag is te vinden op www.nationalehorecadag.nl. Je kan ook direct vacatures aanbieden.

Informatieplicht Energiebesparing
Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing kan je snel bepalen of je bedrijf onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt. Kijk hier voor meer informatie. 

Belangrijkste punten regiovergadering 25 februari

Ledenraadstructuur
Er is een nieuwe ledenraadstructuur vanaf mei 2019. In plaats van 1 ledenraadslid per regio, wordt er 1 ledenraadslid per kiesdistrict afgevaardigd naar de ledenraad. Regio Amsterdam en regio Noord-Holland vormen samen één kiesdistrict. De informatie gaat nu van de leden rechtstreeks naar het landelijk bestuur. Met interviews, polls, enquêtes e.d. haalt het landelijk bestuur input op bij de leden. De input van de afdelingen gaat via de regiomanagers lopen. Rob Baltus vertegenwoordigt de ledenraad namens kiesdistrict Noord-Holland en Amsterdam. Rob blijft de eerste drie jaar nog plaats nemen in de ledenraad.

Belangenbehartiging kust
Uit het kustpact is een opdracht gekomen dat er op provinciaal niveau onderwerpen opgepakt moeten worden. Er is een overleg geweest met alle gemeentes, Rijkswaterstaat, Duinbehoud, provincie e.d. Ze hebben een eigen akkoord bereikt die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn: ze willen maatwerk, er is een ambtelijk overleg gestart, en voor de vier overheden, provincie gemeente, Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap wordt een loketfunctie opgericht.

De volgende regiovergadering is op 20 mei. Heb je input voor de regio, meld het bij je bestuur!

Wij zijn op zoek naar…
We zoeken ondernemers die wel eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen vertellen waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen.

Draag je KHN Bloemendaal-Heemstede een warm hart toe? Wil je het nieuws als eerste horen? Of wil je jouw netwerk uitbreiden? Informeer eens bij de regiomanager Miriam Geerlings of één van de bestuursleden, waarin je jouw hulp en inzet kan aanbieden. Schroom niet en loop gerust eens binnen bij een van de vergaderingen. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 20 juni 2019 van 10.00 - 12.00 uur bij Het Hemeltje in Bloemendaal. Je bent van harte welkom!

Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws: Horeca Heemstede by KHN.

Terug