Negentien deelnemers proef alcoholcontrole Hoorn

12 apr 2019

De gemeente Hoorn is afgelopen najaar gestart met de werving voor de Jong Preventie Proef. Een methode van alcoholcontroles voor horecaondernemers en sportverenigingen, waar vooral veel jongeren komen. De proef is onderdeel van het lokale uitvoeringsprogramma 'Jeugd, alcohol en drugs' van de gemeente om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

De gemeente Hoorn is afgelopen najaar gestart met de werving voor de Jong Preventie Proef. Een methode van alcoholcontroles voor horecaondernemers en sportverenigingen, waar vooral veel jongeren komen. De proef is onderdeel van het lokale uitvoeringsprogramma 'Jeugd, alcohol en drugs' van de gemeente om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

Via een convenant met Bureau Horeca Bijzondere Wetten werken inmiddels negentien horecabedrijven en sportorganisaties mee aan de proef, die een jaar getest wordt. Meedoen kan nog steeds.

De proef maakt het mogelijk om gerichtere controles uit te voeren. Deelnemers van Jong Proef betalen een borgsom die volledig voor deze methode wordt ingezet. Tijdens de convenantperiode van een jaar controleert het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) drie keer bij de deelnemers op de naleving van de Drank- en horecawet. Als alle controles goed gaan, dan krijgt de deelnemer de borg terug. Zo niet, dan is de deelnemer het geld kwijt en wordt dit ingezet voor andere vormen van handhaving op alcoholmisbruik zoals op straat. Een convenantpartner valt door deel te nemen aan de proef tijdelijk buiten het 'reguliere' gemeentelijke toezicht. De proef is geen vervanging van het reguliere toezicht, maar juist een ondersteuning ervan. De convenantpartners ontlasten het reguliere toezicht. Zo komt er ruimte voor meer toezicht op straat bijvoorbeeld bij overlastgevende jongeren waar alcohol in het spel is", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg. Tijdens de startbijeenkomst tekenden de eerste zeven deelnemers het convenant voor de proef. Intussen zijn daar nog eens twaalf deelnemers bijgekomen.

De negentien deelnemers zijn: Café 't Kroegie, Wout's beer house, Loft der Zotheid, Burgers, Eet- en biercafé de Beiaard, Sportcafé de Opgang, Sportcafé Zwaag, Sweet Dreams, VUE Hoorn, Van der Valk Hotel Restaurant Hoorn, Barrels pub & more, café Charlies, Eet- en speciaalbierencafé de Klinker, café het Gouden Hoofd, café JP Coen, Bowling Hoorn, Schouwburg het Park, Kunstijsbaan de Westfries en de Waterhoorn Optisport.

Als onderdeel van de proef hebben personeel en de barvrijwilligers gratis uitgebreide instructie en training gekregen over leeftijdsherkenning, tips en trucs uit de praktijk en de nieuwe Drank- en Horecawet.

Aanmelden
Aanmelden proef kan nog steeds. Dit kan via Hilde van Strijdhoven van de gemeente Hoorn, telefoon 0229 25 22 00.

Terug