Samenvatting bestuursvergadering KHN Haarlem 9 april

29 apr 2019

Op dinsdag 9 april jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem vergaderd bij Frisk aan het Spaarne, Max Euweplein 1 Haarlem. Wat kwam er zoal ter sprake?

Op dinsdag 9 april jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem vergaderd bij Frisk aan het Spaarne, Max Euweplein 1 Haarlem. Wat kwam er zoal ter sprake?

Duurzaamheid
De gemeente, provincie en het rijk hebben het initiatief genomen om een Koplopergroep Haarlem op te richten. Deze groep horeca dient als promotie voor duurzaamheid en om als voorbeeld te stellen op diverse duurzaamheidsvlakken.

KHN is in overleg met afvalinzamelaar Spaarnelanden om een inzamelingspunt te creëren voor GFT en plastic of het op een milieuvriendelijke manier inzamelen in de binnenstad.

Gastronomisch Haarlem
Enkele initiatiefnemers hebben 2019 en 2020 geclaimd als Gastronomisch Haarlem. Er worden een aantal evenementen georganiseerd die te maken hebben met eten, drinken en genieten. Haarlem Marketing is hier ook bij betrokken. KHN Haarlem heeft de initiatiefnemers uitgenodigd om te bespreken wat wij hierin kunnen betekenen.

Goed voorbeeld fiets parkeren tijdens Inspiratietour Breda
Het bestuur van KHN Haarlem heeft in maart Breda bezocht. Er is veel inspiratie opgedaan bij de mooie locaties. Naast mooie restaurants en heerlijke hapjes en drankjes zijn er ook zaken bekeken als het fiets parkeren. In Breda zijn leegstaande ruimten ingericht als locaties om de fietsen te parkeren. Daarnaast fungeren deze locaties als servicecentrum voor post en is er de beschikbaarheid van kluisjes. Een belangrijk punt om fietsen uit het straatbeeld te weren, is uiteraard dat er gehandhaafd moet worden. In Breda is dit prima geregeld. Wethouder Robert Berkhout was tevens aanwezig tijdens deze inspiratietour en was ook onder de indruk.

Uitbreiding autoluwe binnenstad
Vanaf 1 juli wordt het autoluwe gebied in Haarlem vergroot. Vanaf 11.00 uur gaan de paaltjes omhoog en kunnen leveranciers niet meer dit gebied in. Tijdens een informatiebijeenkomst op 8 april heeft de gemeente hier uitleg over gegeven. Gemeente Haarlem heeft aangegeven er de komende tijd coulant mee om te gaan. Enkele opties die werden gegeven eventuele problemen op te vangen, zijn het geven van een dubbelfunctie van een gehandicaptenplek voor koeriersdiensten en het verstrekken van dispensatie. Meer informatie over de autoluwe binnenstad vind je hier.

Aanpassingen APV
De Haarlemse Algemene Plaatselijke Verordening heeft een wijziging ondergaan met betrekking tot het onderdeel horeca. Over de wijziging is met Koninklijke Horeca Nederland gesproken en zij zijn akkoord gegaan. Lees hier verder-->

Mogelijkheden toiletgebruik bezoekers
Op 11 maart heeft KHN Haarlem een brief gestuurd aan gemeente Haarlem over het gebruik van toiletten. Gemeente Haarlem wil horecaondernemers verplichten de toiletten open te stellen voor alle bezoekers van de stad. KHN Haarlem heeft hierin een aantal punten aangegeven. Hier vind je deze punten. KHN Haarlem is het ermee eens dat bezoekers van de horecalocaties gebruik moeten kunnen maken van een zindelijk toilet.

21 mei Nationale Horecadag
Op 21 mei is de Nationale Horecadag. Alle ondernemers worden opgeroepen de deuren te openen en extra aandacht te besteden aan de bezoekers. Denk aan het organiseren van wedstrijden, plaatsen van springkussens of het houden van demonstraties. Deze dag is ingeroepen om bezoekers enthousiast te maken om in de horecabranche te (blijven) werken. Meer informatie vind je hier.

Dinsdag 14 mei a.s. om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering? Laat het ons weten via haarlem@khn.nl

Heb je de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort!

Terug