Terrasseizoen geopend! Ben jij er klaar voor?

16-04-2019

Ben jij er klaar voor? Een goede start van het terrasseizoen begint bij deze twee belangrijke onderdelen: medewerkers en vergunningen.

De eerste zonnestralen raken ons terras en de gasten nestelen zich enthousiast. Een mooie tijd breekt aan voor de horeca. Ben jij er ook klaar voor? Een goede start van het terrasseizoen begint bij deze twee belangrijke onderdelen: medewerkers en vergunningen.

Teamuitbreiding met seizoenkrachten

Het terras is een uitbreiding op je capaciteit. Sommige bedrijven verdubbelen zelfs in oppervlakte! Dat vraagt ook om meer medewerkers op de werkvloer. Heb jij je team al compleet? Als je snel wilt kunnen opschakelen met medewerkers is het prettig om seizoenkrachten toe te voegen aan het team. Een seizoenkracht heeft wel een specifieke definitie: een medewerker die werkzaamheden verricht in een functie, waarvan de werkzaamheden slechts in een periode van maximaal negen maanden verricht kunnen worden. Als je het terras alleen in het seizoen voert en daar terrasmedewerkers op inzet, die bij terrassluiting verder geen andere activiteiten in het bedrijf uitvoeren, kun je die dus als seizoenkracht aannemen. Kenmerkend is namelijk dat de functie én de werkzaamheden een seizoensmatig karakter hebben. Download hier een modelcontract medewerker bepaalde tijd, die gebruikt kan worden voor seizoenkrachten.

Flexibiliteit en helderheid

Het voordeel van een arbeidsovereenkomst met een seizoenkracht is dat je meer contracten voor bepaalde tijd achter elkaar kunt aangaan, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Zolang er maar minimaal drie maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zit én de functie en werkzaamheden een seizoensmatig karakter hebben. Voor reguliere arbeidsovereenkomsten is een tussenpoos van meer dan zes maanden nodig om een contract voor onbepaalde tijd te voorkomen. Hiervoor geldt namelijk een maximum van drie contracten voor bepaalde tijd in maximaal twee jaar. Heldere werkafspraken en contracten zijn prettig voor je medewerkers. Bovendien behoud je als ondernemer je flexibiliteit.

“Weten of jouw contracten allemaal up to date zijn en volgens de cao?
Doe de personeelsscan. Wij zoeken het voor je uit.”

Terrassenbeleid en -vergunningsaanvraag

In de horeca heb je vaak meerdere vergunningen nodig. Om alcohol te mogen schenken, om je bedrijf aan te passen of te verbouwen én in een aantal gemeenten in Nederland voor het voeren van een terras. Ook als het terras op eigen grond staat. Sommige gemeenten kennen slechts een seizoen voor terrassen. In andere gemeenten kan je gedurende het gehele jaar een terras plaatsen.

De regels voor terrassen verschillen per gemeente. Je vindt ze voornamelijk terug in het Horecabeleid van een gemeente (de Horecanota) en het Terrassenbeleid. Over het algemeen komen de regels erop neer, dat het terras geen gevaar mag toebrengen aan de openbare weg, geen gevaar mag opleveren voor de weggebruikers en geen belemmering mag vormen voor het beheer en het onderhoud van de weg. Een terrasvergunning kan je gelijktijdig aanvragen met de Drank & Horeca-vergunning en/of de exploitatievergunning. Als je die al hebt, dan vraag je een afzonderlijke vergunning of een wijziging van de bestaande vergunningen aan. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste vergunningen voor de horeca.

De regels rondom het terras

Het terras biedt je meer mogelijkheden voor omzet. Uiteraard zit er ook een kostenplaatje aan. Voor de terrasvergunning ben je leges (belasting) verschuldigd. Staat het terras op grond van de gemeente? Dan betaal je ook precariobelasting: een vergoeding voor het gebruik van de grond.

Benut het terras goed, maar let erop dat je je houdt aan wet- en regelgeving. Overtreding van de regels kan leiden tot hoge boetes of zelfs verlies van je vergunning. Denk hierbij aan overtreding van de geluidsnormen, arbeidstijdenwet, schending van de verplichtingen op de Wet minimumloon of het schenken van alcohol aan minderjarigen.

Advies op maat? Dat kan!

Zorg dat je op tijd de terrasvergunning aanvraagt, daarmee voorkom je op een later moment wellicht meer werk of problemen. Wil je advies? Dat kan! Met onze Vergunningencheck kunnen we grondig controleren of jouw aanvraag voldoet aan de gestelde eisen.

Terug