Update project “Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum”

8 apr 2019

Graag informeren we je over de stand van zaken met betrekking tot het project “Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum”. Er is veel gebeurd en hard aan het programma gewerkt. Een aantal projecten is inmiddels uitgevoerd. Hieronder vind je een korte samenvatting. 

Graag informeren we je over de stand van zaken met betrekking tot het project “Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum”. Er is veel gebeurd en hard aan het programma gewerkt. Een aantal projecten is inmiddels uitgevoerd. Hieronder vind je een korte samenvatting. 

Het verkeer vanuit Egmond, Limmen en Beverwijk wordt via borden geleid naar parkeergelegenheid op de Brink, het centrum, het Kooiplein en Geesterduin. De fietsenrekken in de dorpskern zijn verplaatst, hierdoor is er beter zicht en wordt er ruimte voor terrassen gecreëerd. De oplaadpalen voor E-bikes op het Dorpsplein zijn geplaatst.

Lopende projecten
In november van dit jaar worden waar nodig bomen verplaatst of geplant. Er komt een solarbank, een zitbank die accu’s oplaadt met zonne-energie. Smartphones en dergelijke kunnen hierop worden aangesloten en worden zo opgeladen. En rondom de grote boom komt een fatsoenlijke zitbank.

Een pilot voor tijdelijke afsluiting van de Dorpsstraat is afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de verkeerssituatie voor verkeer dat uit de richting Beverwijk komt. Een apart en meeromvattend project.

Er zijn tekeningen gemaakt voor een fasenplan voor het aantrekkelijker maken van het Bakkersplein. Dit plan wordt binnenkort ter inzage gelegd. Het streven is, om nog dit jaar met de uitvoering te beginnen.

De oude dorpskerk en omgeving zal meer betrokken worden bij de dorpskern. Ook voor dit plein en omgeving wordt op dit moment een tekening gemaakt die binnenkort in de werkgroep wordt gepresenteerd.

Naar aanleiding van besprekingen met ondernemers is door een stedenbouwkundige een “boekje” samengesteld, met verschillende mogelijkheden voor het opwaarderen van de Burgemeester Mooijstraat. Dit boekje dient als discussiestuk voor verder overleg met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Uitnodigingen voor dit overleg aan betrokkenen worden spoedig verstuurd.

Nog op de rol

  • Weekmarkt Castricum
  • Looproute vanaf de Brink naar het centrum
  • Oplaadpalen op de Brink voor E-auto’s
  • Torenstraat
  • Wandelroutes in het dorp

Status van het programma
De gemeenteraad heeft besloten dat er, met ingang van dit jaar, jaarlijks een budget van € 50.000 voor het programma beschikbaar wordt gesteld.

Om de procedures met betrekking tot “Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum” binnen het gemeentehuis zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen, is door de gemeente een interne projectleider aangesteld.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je je wenden tot Henk Ruijter, Programmaleider “Versterking winkel en verblijfsgebieden Castricum” via telefoonnummer 06 18 87 58 80 of ruijter23@ziggo.nl .

Terug