Verslag hoteloverleg Zaanse hotels 27 maart 2019

12 apr 2019

Op woensdag 27 maart heeft het hoteloverleg plaatsgevonden met de hotelmanagers in de Zaanstreek. Ook KHN Zaantreek en gemeente Zaanstad zijn bij dit overleg aanwezig. Een aantal punten die tijdens deze vergadering besproken zijn vind je onderstaand.

Op woensdag 27 maart heeft het hoteloverleg plaatsgevonden met de hotelmanagers in de Zaanstreek. Ook KHN Zaantreek en gemeente Zaanstad zijn bij dit overleg aanwezig. Een aantal punten die tijdens deze vergadering besproken zijn vind je onderstaand.

Horecavisie
Gemeente Zaanstad is bezig met de contouren om de horecavisie vorm te geven. Vanuit elk segment wordt iemand uitgenodigd om mee te praten. Voor de zomer worden de gesprekken opgestart en in oktober moet het afgerond zijn. De hotels zijn van mening dat het niet alleen gaat om groei. Het kan ook betekenen dat er minder horecaoppervlak moet zijn om de kwaliteit te kunnen bieden en te zorgen dat de bezettingsgraad voldoende blijft.

Gemeente Zaanstad is bereid de concepten te bespreken in het hoteloverleg, zodat we er vanuit ervaring een reactie op kunnen geven.

Particuliere overnachtingslocaties aangeschreven
Een van de zaken die tijdens het overleg met de raad over toeristenbelasting op 28 januari jl. naar voren is gekomen, is het aantal particuliere overnachtingslocaties (airbnb’s) die geen toeristenbelasting betalen. Vanuit de afdeling belastingen van gemeente Zaanstad zijn er brieven verzonden aan deze locaties met het verzoek het aan te melden bij de belastingdienst.

Toeristenbelasting
Op 28 januari hebben de hotels een overleg gehad met de raad van gemeente Zaanstad over de verhoging van de toeristenbelasting, bekijk hier het artikel. Dit gesprek heeft goede gevolgen gehad door het aanschrijven van de airbnb’s zoals hierboven beschreven. Daarnaast is er een vervolgafspraak geweest met Democratisch Zaanstad en zei hebben vragen gesteld aan de raad. KHN Zaanstreek zal er alles aan doen om het voor volgend jaar weer bespreekbaar te maken om het aan te passen. Vanuit KHN Nederland zijn ook enkele grote steden hierover gezamenlijk in gesprek.

Visitor data
De hotels in Zaanstad zijn benaderd door Visitordata; een digitaal nachtregister. Inmiddels zijn 9 van de 11 hotels aangesloten. Gemeente Zaanstad kijkt of Zaanstreek/Waterland hier ook bij aan kan sluiten. Een volgend hoteloverleg zal Visitordata hier meer uitleg over geven.

Bijeenkomst voor receptionisten
Marketing Zaanstad organiseert binnenkort een bijeenkomst voor receptionisten van hotels om meer over de Zaanstreek te weten te komen. Op deze manier kan men de bezoekers nog beter informeren.

Gesprek Booking.com
KHN heeft binnenkort een gesprek met Booking.com over verschillende zaken die aangepast zijn op de websites ten nadele van de hotels.

Het volgende hoteloverleg is op woensdag 8 mei om 14.00 uur. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via zaanstreek@khn.nl.

Terug