Vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro voorontwerpbestemmingsplan Markthal Schalkstad

16 apr 2019

In het kader van het wettelijke vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening maken wij melding van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Markthal Schalkstad’.

In het kader van het wettelijke vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening maken wij melding van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Markthal Schalkstad’.

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van een overdekte markthal nabij het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem, met een maximale omvang van 800 m2. Binnen deze markthal wordt een oriëntaalse supermarkt mogelijk gemaakt (max. 200 m2 bvo), alsmede horeca 1 en 2 (max 600 m2 bvo, in de vorm van horecastandplaatsen).

Wij verzoeken je jouw standpunt met betrekking tot dit voorontwerp bestemmingsplan uiterlijk op 10 mei 2019 aan de gemeente Haarlem kenbaar te maken. Je kunt jouw reactie per mail sturen naar rfrusch@haarlem.nl.

Indien binnen genoemde termijn geen reactie van jou is ontvangen, gaat de gemeente Haarlem er van uit dat je met dit voorontwerpbestemmingsplan kunt instemmen.

Bekijk hier de legenda en Bestemmingsplan Markthal Schalkstad.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner