Amsterdam uitstootvrij - stand van zaken touringcarbeleid

8 mei 2019

De gemeente Amsterdam werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Dat heeft resultaat, maar het is nog niet genoeg.

De gemeente Amsterdam werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Dat heeft resultaat, maar het is nog niet genoeg.

De gemeente Amsterdam heeft onder leiding van Sharon Dijkstra, wethouder luchtkwaliteit, een actieplan Schone Lucht opgesteld voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Het plan werkt van nu tot 2030 naar een schonere en gezondere lucht in de stad Amsterdam. Belangrijk onderdeel is het uitstootvrij maken van al het verkeer.

Een eerste belangrijke mijlpaal is dat het centrum (binnen de s100, ten zuiden van het spoor) op 1 januari 2022 tot uitstootvrij gebied wordt verklaard voor touringcars en OV-bussen. In 2025 zal het wegverkeer en de pleziervaart binnen de ring A10 uitstootvrij zijn, behalve voor personenauto’s en motoren. En in 2030 zal al het verkeer in de bebouwde kom uitstootvrij zijn.

Het Actieplan Schone Lucht wordt eind mei in de raad besproken. In juni start een participatietraject. Na de zomer worden de maatregelen verder uitgewerkt en gaan ze de formele besluitvorming in. Het streven is om aan het eind van het jaar een pakket met maatregelen klaar te hebben liggen. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat Amsterdam zal voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de Presentatie touringcar (het gaat hier om een concept, omdat dit beleid nog de inspraak in moet) en Amsterdam Uitstootvrij.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner