Controles mysteryshoppers Drank en Horecawet in de Bevelanden

29 mei 2019

Wees attent op controles Drank en Horecawet - mysteryshoppers - leeftijdscontrole en legitimatie.

Wees attent op controles Drank en Horecawet - mysteryshoppers - leeftijdscontrole en legitimatie.

 

De burgemeester van de gemeente Kapelle verspreidde onlangs onderstaand bericht. Wij hebben het vermoeden dat de controles zich niet alleen beperken tot alleen de gemeente Kapelle maar breder ingezet worden (de Bevelanden). Dus wees waakzaam en informeer jouw medewerkers ook direct. Voor meer informatie khn.nl/zeeland/nog-geen-18-geen-alcohol en info@nix18.nl voor informatie en materialen.

Bericht burgemeester Hieltjes gemeente Kapelle:
Inzet mystery shoppers bij controle leeftijdsgrens alcoholverkoop

Vanaf 1 juni 2019 zetten we mystery shoppers in om de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol te controleren. De controles vinden plaats bij horecagelegenheden, sportkantines en supermarkten. De mystery shoppers zijn 18 jaar maar zien er jonger uit. Aan hen mag geen alcohol worden verkocht zonder dat er naar hun legitimatiebewijs is gevraagd.

De controles zijn belangrijk om het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar tegen te gaan. Alcohol is namelijk schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen.

Overtredingen
Als er niet naar een legitimatiebewijs is gevraagd of als er alcohol wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar, wordt niet voldaan aan de Drank- en Horecawet. Ik leg bij deze overtredingen een boete op van € 1.360,--. Dit staat ook in de Sanctietabel die op 24 oktober 2017 is vastgesteld. De Sanctietabel maakt onderdeel uit van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol dat door uw raad op 19 december 2017 is vastgesteld. In dit plan staat hoe door de gemeente invulling wordt gegeven aan haar toezichts- en handhavingstaak in het kader van de Drank- en Horecawet. Hierin is opgenomen dat overwogen zal worden om ook in de gemeente Kapelle mystery shoppers in te zetten bij controles.

De afgelopen jaren zijn er tijdens controles binnen de gemeente Kapelle nauwelijks overtredingen geconstateerd. Uit eerdere nalevingsonderzoeken door ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland bleek echter wel dat er nog steeds alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar. We hopen dat de inzet van mystery shoppers ervoor zorgt dat er helemaal geen alcohol meer wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. En dat er altijd om een legitimatiebewijs wordt gevraagd aan jongeren die er niet uitzien als 18 jaar.

Overigens blijven de inrichtingencontroles (controles op de voorschriften van de vergunning, zoals bijvoorbeeld aanwezigheid leidinggevende) ongewijzigd.

Terug