Herijking doorloopruimte bij terrassen in Amsterdam

20 mei 2019

In 2018 zijn stadsdeel Centrum en de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, in opdracht van het Dagelijks Bestuur van Centrum, begonnen met een project tot herijking van de doorloopruimte bij terrassen. De herijking moet leiden tot betere normen voor de doorloopruimte bij terrassen. De gemeente noemt al regelmatig dat dit van 1,50 meter naar 2 meter zou moeten.

In 2018 zijn stadsdeel Centrum en de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, in opdracht van het Dagelijks Bestuur van Centrum, begonnen met een project tot herijking van de doorloopruimte bij terrassen. De herijking moet leiden tot betere normen voor de doorloopruimte bij terrassen. De gemeente noemt al regelmatig dat dit van 1,50 meter naar 2 meter zou moeten.

 

 

 

KHN heeft als standpunt dat we niet voornemens zijn om terrassen op te geven. Terrassen zijn heel belangrijk voor straten: ze leveren een significante bijdrage aan sociale veiligheid in de omgeving en de omgeving van een terras wordt veelal als 'netter' ervaren, daarnaast voelen criminelen als dealers of helers zich meer bespied en minder welkom in straten waar terrassen zijn. Ook kunnen terrassen een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van looproutes.

Wat KHN betreft kan het niet zo zijn dat in straten waar problemen worden ervaren met de doorloopruimte eenzijdig terrassen ingeperkt worden. Er zal gekeken moeten worden naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak om de doorstroom te verbeteren. Het opheffen van parkeerplaatsen, herinrichten van straten en het nastreven van twee meter doorloopruimte kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een stoep breder wordt gemaakt om doorloopruimte te vergroten.

De gemeente heeft enkele straten als focusgebieden genoemd en ondernemers uitgenodigd om op 27 mei over dit onderwerp te praten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met regiomanager: Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.

Terug