KHN reageert op voorstel voor aanpassing Drank- en Horecawet

21-05-2019

Tot 8 mei 2019 kregen KHN en andere partijen de mogelijkheid om te reageren op de eerste versie van het wetsvoorstel. We vertellen je daar graag meer over.

Op 28 maart 2019 publiceerde staatssecretaris Blokhuis van VWS een wetvoorstel voor de Drank- en Horecawet. KHN is blij met een aantal voorgestelde aanpassingen, maar er ontbreken ook belangrijke zaken. Tot 8 mei 2019 kregen KHN en andere partijen de mogelijkheid om te reageren op de eerste versie van het wetsvoorstel. We vertellen je daar graag meer over.

De inbreng van KHN in het kort:

Positieve punten van het wetsvoorstel

 • De ‘wederverstrekker’ wordt ook strafbaar gesteld.
  Daar hebben we jaren voor gelobbyd en daar wordt nu gehoor aan gegeven!
 • 14-en 15-jarigen vmbo-scholieren mogen in het kader van een stage in de horeca werken
  Dat gebeurde in de praktijk misschien al stiekem, maar dat mag straks in het kader van de opleiding legaal en dat vinden wij heel logisch.
 • Het inrichtingenbesluit wordt voor horeca volledig geskipt.
  De regels van het Bouwbesluit (bv voor toiletten) gaan gelden. Dat maakt het in ieder geval een stuk eenvoudiger.
 • De naam van de wet wordt veranderd in Alcoholwet.
  Dat is niet van groot belang, maar de naam dekt nu veel beter de inhoud van de wet

 

Suggesties voor verbetering volgens KHN

 • Online verkoop van alcohol wordt geregeld. Er komt een leeftijdverificatiesysteem voor online verkoop en internetverkopers moeten borgen dat leeftijd ook bij aflevering wordt gecheckt.
  Op zich begrijpelijk, maar het is wel belangrijk dat de regels en systemen, die nog moeten worden uitgewerkt, ook voor kleine online verkopers van alcohol nog haalbaar en betaalbaar zijn. Punt van aandacht voor de wetgever.
 • Het orgaan dat de erkenning van diploma’s en het afgeven van de Verklaring Sociale Hygiëne regelt wordt verzelfstandigd. Het Register Sociale Hygiëne wordt openbaar toegankelijk
  Niet onlogisch. De teksten en toelichting hebben wat op onderdelen verduidelijking nodig.

 

Wat moet er volgens KHN aan het wetsvoorstel worden toegevoegd?

 • In de Alcoholwet moet worden vastgelegd dat een bv van een paracommerciele instelling ook geldt als paracommerciele instelling. Dat betekent namelijk dat de beperkingen van de paracommerciele verordening ook voor die bv’s gelden. Het is namelijk oneerlijk dat bv’s van structureel gesubsidieerde instellingen meeprofiteren van de subsidies en volledig de concurrentie met de reguliere horeca aan kunnen gaan. Dat deugt niet en is ook nooit de bedoeling van de wetgever geweest.
 • Het bijschrijven van bedrijfsleiders/algemeen leidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning moet geschrapt worden. Alle leidinggevenden moeten nu op het aanhangsel van de vergunning bijgeschreven worden. Ook bedrijfsleiders en algemeen leidinggevenden die geen eigenaar zijn. Dat leidt tot onnodige administratieve rompslomp en kosten voor horecaondernemers.

Download de volledige brief van KHN aan de staatssecretaris hier

Hoe nu verder?

Het ministerie gaat alle suggesties en opmerkingen verwerken. Wellicht wordt het wetsvoorstel op onderdelen aangepast. Daarna wordt eerst advies aan de Raad van State gevraagd. We verwachten dat het wetsvoorstel op z’n vroegst in het najaar een vervolg in de Tweede kamer krijgt.

Terug