Samenvatting bestuursvergadering KHN Heerenveen 13 mei 2019

17 mei 2019

Het bestuur van KHN Heerenveen wil de leden graag informeren over wat er allemaal speelt en besproken wordt in de bestuursvergaderingen. Daarom is besloten om na elke bestuursvergadering een kort berichtje te plaatsen. De eerstvolgende vergadering is op maandag 17 juni, om 9.30 uur in De Koningshof.

Het bestuur van KHN Heerenveen wil de leden graag informeren over wat er allemaal speelt en besproken wordt in de bestuursvergaderingen. Daarom is besloten om na elke bestuursvergadering een kort berichtje te plaatsen. De eerstvolgende vergadering is op maandag 17 juni, om 9.30 uur in De Koningshof.

Deze vergadering was John Bos er voor het laatst bij. Hij vertrekt naar het regiobestuur om daar de functie van penningmeester te bekleden.

Aan de orde kwamen:

  • Het Rouleercafé van 11 maart. Dit was een succes. De opkomst was groot en de discussies waren levendig. Zie het verslag onder deze link.
  • Het bezwaar van KHN tegen de omgevingsvergunning voor de voormalige Kijkshop. Het gaat hierbij om het feit dat de gemeente een Omgevingsvergunning heeft verleend voor een restaurant aldaar terwijl er op dit moment gewerkt wordt aan een Centrumvisie. KHN wil dat de gemeente daarop wacht.
  • De Centrumvisie. Op 25 mei wordt het rapport van de G1000 aan de gemeenteraadsleden gepresenteerd en op 29 mei zal de G20 een presentatie houden over zijn aanbevelingen. Centrum Promotie Heerenveen zoekt nog bestuursleden!
  • Precario kwam aan de orde omdat een ondernemer met de gemeente in discussie is over zijn aanslag. Hij zal daarin ondersteund worden door het bestuur.

Heb je vragen of zaken die ook besproken moeten worden, dan horen wij dat graag. Deze kun je doorgeven aan Christel Koning (voorzitter KHN Heerenveen) info@dekoningshof.nl of Aly Meindertsma (regiomanager KHN) a.meindertsma@khn.nl .

Jullie zijn allen welkom om onze bestuursvergaderingen bij te wonen, om te luisteren, om mee te praten of om iets aan de orde te stellen.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner