Verslag algemene ledenvergadering KHN Amsterdam 25 april 2019

7 mei 2019

Op donderdag 25 april jongstleden vond bij Hotel Jakarta in Amsterdam de jaarlijkse ALV van KHN Amsterdam plaats.

Op donderdag 25 april jongstleden vond bij Hotel Jakarta in Amsterdam de jaarlijkse ALV van KHN Amsterdam plaats.

Bekijk hier het verslag van de ALV, de Jaarrekening 2018 / Begroting 2019, Presentatie Amsterdam & Partners of de Presentatie Stichting met je Hart.

Vragen
Heb je vragen, neem dan contact op met de regiomanager van KHN Amsterdam: Eveline Doornhegge e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.

          Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner