Communicatietips bij (gezondheids)incidenten in jouw horecazaak

4 jun 2019

Horecazaken hebben een bedrijfsongevallenplan en vaak ook een veiligheidsplan, waarin is beschreven hoe intern wordt gehandeld bij incidenten. Ook is daar, als het goed is, in beschreven wanneer contact wordt gelegd met nood- en hulpdiensten.

Horecazaken hebben een bedrijfsongevallenplan en vaak ook een veiligheidsplan, waarin is beschreven hoe intern wordt gehandeld bij incidenten. Ook is daar, als het goed is, in beschreven wanneer contact wordt gelegd met nood- en hulpdiensten.

Tijdens ADE worden er met gemeente en diensten daarnaast afspraken gemaakt over communicatie bij ernstige gezondheidsincidenten. De gemeente heeft het verzoek gekregen om daar ook voor reguliere dagen afspraken over te maken.

Er blijkt met name behoefte te bestaan aan een mogelijkheid tot afstemming met de gemeente of andere instanties bij bijzondere (gezondheids)incidenten. Hieronder daarom een paar tips en belangrijke telefoonnummers:

(Drugsgerelateerde) ernstige gezondheidsincidenten
Communicatie rondom ernstige incidenten is per definitie ingewikkeld. We hebben immers (vaak) te maken met veel onduidelijkheid en emoties, vooral als er sprake is van dodelijke slachtoffers. Verder zijn er vaak veel getuigen, veel stakeholders en veel onzekerheden over aard en oorzaak van het incident. Daarnaast is er zeker als het gaat om drugsgerelateerde incidenten, sprake van een politiek en maatschappelijk beladen onderwerp, met vaak direct al veel media aandacht.

Wat kun je als horeca ondernemer het beste doen bij dit soort incidenten?

 • Zorg dat alle personeelsleden weten wat de interne afspraken zijn: wie doet wat bij incidenten, wie zijn de BHV’ers, wie kan eerste hulp bij drank- en drugsincidenten verlenen etc? Wat zijn de afspraken met hulpdiensten?
 • Bel in noodgevallen altijd direct 112.
 • Zorg dat er iemand bij het slachtoffer blijft.
 • Probeer van het slachtoffer of diens vrienden informatie te krijgen over alcohol-, drugs- en medicijngebruik en/of aandoeningen van het slachtoffer. Dit kan helpen te duiden wat er aan de hand is.
 • Overleg zo nodig met het Drugs Alert Team Amsterdam, zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
 • Wees terughoudend in het doen van uitspraken over het incident in (social) media, zolang er geen feitelijke informatie beschikbaar is.
 • Ontkom je niet aan het doen van een uitspraak, communiceer dan altijd empathisch (er zijn slachtoffers te betreuren en verwanten die dit moeten verwerken, terwijl er vrijwel altijd grote onzekerheid is over aard en oorzaak van het incident). Niet speculeren over oorzaak, geen waardeoordelen, beschuldigingen e.d.!
 • Verwijs zoveel mogelijk door naar (de woordvoering van) betrokken diensten (politie, gemeente, GGD, Jellinek) - zie verder *
 • Zoek zodra dat (weer) mogelijk is afstemming met gemeente, politie, Drugs Alert Team Amsterdam, afhankelijk van het incident.

* De gemeente en haar veiligheidspartners hebben onderling afspraken gemaakt over de woordvoering bij drugsgerelateerde gezondheidsincidenten. Iedereen communiceert uitsluitend over zijn eigen expertise, maar er wordt wel actief naar elkaar verwezen:

 • Politie doet woordvoering over het politieonderzoek en over de doodsoorzaak als er nog geen verdachte is voorgeleid.
 • Openbaar Ministerie doet woordvoering over NFI-onderzoek naar doodsoorzaak, en in het geval er verdachte is aangehouden en is voorgeleid.
 • Gemeente doet woordvoering over vergunningverlening, beleid (inclusief verdeling verantwoordelijkheden) en handhaving en toezicht.
 • GGD doet (in afstemming met Jellinek en Adviesburo Drugs) woordvoering over gezondheidsaspecten.
 • GGD en Jellinek geven informatie over specifieke effecten van drugs en actuele situatie op de drugsmarkt (op basis van de resultaten van hun teststations) en de preventie- en voorlichtingsactiviteiten aan bezoekers.
 • Brandweer doet, in samenspraak met de gemeente, woordvoering over bouwkundige aspecten en brandveiligheid. Vragen over reanimatie worden verwezen naar de politie.
Terug