Laat de gemeenteraad weten hoe absurd de plannen zijn om de toeristenbelasting te verhogen

6 jun 2019

Op donderdag 13 juni aanstaande heb je de mogelijkheid om, tijdens de commissievergadering Financieel Economische Zaken, de gemeenteraadsleden te laten weten hoe absurd de plannen zijn om de toeristenbelasting te verhogen.

Op donderdag 13 juni aanstaande heb je de mogelijkheid om, tijdens de commissievergadering Financieel Economische Zaken, de gemeenteraadsleden te laten weten hoe absurd de plannen zijn om de toeristenbelasting te verhogen.

KHN, andere collectieven en individuele ondernemers zullen inspreken en hopen dat de gemeenteraad alsnog zal kiezen voor uitsluitend een procentuele heffing en een ingroeimodel. Wil je niet inspreken, maar wel je steun betuigen, kom dan alsnog naar het stadhuis naar de Raadzaal om 13.30 uur. Insprekers moeten zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering hebben aangemeld.

Aanmelden
Aanmelden kan dus uiterlijk tot 12 juni aanstaande 13.30 uur via het aanmeldingsformulier. Je krijgt exact 3 minuten de tijd om in te spreken, geen seconde meer. Bij heel veel insprekers wordt dit beperkt tot 2 minuten. Doorgaans zijn de insprekers om ongeveer 14.00 uur aan de beurt, maar bij extreme drukte kan het zijn dat de inspraak naar later wordt verplaatst bij de behandeling van het agendapunt.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat bezoekers en toeristen eerlijker gaan bijdragen aan de stad met een beoogde meeropbrengst van 105 miljoen per jaar. In deze brief van het college worden de maatregelen gepresenteerd die in dit kader in de Voorjaarsnota 2019 zijn opgenomen. Afgelopen maanden is hierover een consultatieronde georganiseerd onder Amsterdammers en ondernemers. De resultaten hiervan zijn opgenomen en bekijk je hier

Verhoging toeristenbelasting
Het college stelt aan de raad voor de toeristenbelasting van 7% aan te vullen met een vast bedrag per persoon per overnachting van € 3 voor hotels en € 1 voor campings. Voor verblijf in woningen wordt geen vast bedrag per persoon toegevoegd, maar gaat de bestaande heffing van 7 naar 10%. Het tarief voor vermakelijkhedenretributie (VMR) gaat van € 0,66 naar € 1,50 per persoon. En deze heffing wordt in 2020 uitgebreid naar gidsrondleidingen en in 2021 naar betaalde evenementen en festivals in de openbare ruimte.

KHN Amsterdam heeft er alles aan gedaan om wethouder Kock andere inzichten te geven, maar het leek een vooropgezet plan om de extra gelden voornamelijk bij de toerist op te halen die overnacht en de dagtoerist nog steeds vrij te stellen. Ook heeft hij in plaats van een groeimodel het maximale bedrag per 1 januari 2020 direct opgeeist en geen enkel gehoor gegeven aan onze oproep om alleen een procentuele heffing te hanteren. Ook komen de gelden slechts voor 24% ten goede aan het creëren van een meer leefbare stad. De overige gelden zijn voor andere plannen van het college.

Zie ook onze eerdere nieuwsberichten over dit dossier:

Onderzoek
KHN heeft de hotelschool The Hague (locatie Amsterdam) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de impact van de verhoogde toeristenbelasting. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar enkele hoteliers die geïnterviewd kunnen worden. Het interview duurt ongeveer 30 minuten. Mail je gegevens naar regiomanager Eveline Doornhegge (e.doornhegge@khn.nl) en een student zal contact opnemen om een interview af te nemen op een voor jou geschikt moment.

Mocht je gaan spreken tijdens de commissievergadering op 13 juni aaanstaande om 13.30 uur of komen om je steun te betuigen, laat dit dan ook aan regiomanger Eveline Doornhegge weten. Dan houdt zij je op de hoogte van de tijd wanneer het behandeld wordt, zodat je niet tevergeefs aanwezig bent. Zij kan je ook nadere informatie verschaffen over de inhoud van dit dossier.

Eveline Doornhegge; e.doornhegge@khn.nl / 06 - 514 90 709

Terug