Wat betekent het pensioenakkoord voor de horeca?

05-06-2019

Aow-leeftijd blijft nog twee jaren gelijk

Kabinet, werkgevers en werknemersparttijen hebben een principe-akkoord bereikt over de aow-leeftijd, pensioenveranderingen en over eerder kunnen stoppen met werken als het te zwaar wordt en de werkgever dat financieel ondersteunt. KHN vindt de plannen positief, ook al moet er nog veel uitgewerkt worden.

Aow-leeftijd stijgt minder snel

De aow-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022, 2023 en 2024 wordt dat in stapjes verhoogd naar 67 jaar per 1-1-2024. De Sociale Verzekeringsbank keert de aow uit en informeert elke aow-gerechtigde 6 maanden voor zijn/haar aow-leeftijd.

De horeca-cao hanteert de aow-leeftijd als datum voor pensioenontslag. Natuurlijk mag je onderling een andere datum afspreken.

Eerder kunnen stoppen met werken

Sommige medewerkers willen wat eerder kunnen stoppen met werken als dat werken te zwaar wordt. Werkgevers kunnen dit in onderling overleg financieel ondersteunen. Op dit moment staat er op die financiële ondersteuning een fiscale eindheffing van 52%. Die vervalt als de medewerker niet meer dan 3 jaar voor de aow-leeftijd stopt en de financiële tegemoetkoming van de werkgever niet hoger is dan €19.000 per jaar. Er wordt nog uitgewerkt hoe vooral kleinere werkgevers kunnen worden ondersteund. De verwachting is dat die eindheffing vanaf 2020 vervalt.

Pensioenfonds horeca en catering

Voor de pensioenregeling van de horeca verwacht KHN geen problemen bij een overgang van een jaarlijkse pensioenopbouw naar premiesparen of direct pensioen inkopen. Met een beetje passen en meten kan het pensieonfonds ervoor zorgen dat de wat oudere horecamedewerkers er niet minder van worden. Maar voordat er wat verandert, zullen eerst de sociale partners in de horeca uitgebreid moeten rekenen en nieuwe afspraken maken.

De pensioenleeftijd van de horecapensioenregeling is 68 jaar. Maar het pensioenfonds informeert de deelnemers altijd 9 maanden voor de aow-leeftijd zodat een pensioen ook gelijk met de aow kan ingaan. Die keuze is dan aan de deelnemer.

De zzp’er

In het akkoord over aow, pensioen en zwaar werk komt ook de positie van de zpp’er aan bod. Die kan zich bij het nieuwe pensioen aansluiten en er komt voor de zzp’er een verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid. Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dat pas over een aantal jaren kunnen worden ingevoerd. Dat zal de zzp’er moeten doorbelasten.

Er moet nog veel gebeuren...

Over de overgang van pensioenopbouw naar premiesparen of direct pensioen inkopen moet nog veel gerekend worden. Per pensioenfonds moet worden bekeken hoe die overgang wordt ingevuld. Uiteraard zullen de sociale partners hun pensioenovereenkomst daar op moeten aanpassen. Het zal dus nog een aantal jaren duren voordat een werkgever of medewerker in de horeca met een verandering van pensioen te maken krijgt. Uiteraard volgt KHN de ontwikkelingen en KHN is betrokken bij de verdere uitwerkingen. Dat geldt ook voor het behoud van loonkostensubsidies en het aanwenden ervan, bijvoorbeeld als ondersteuning voor kleine werkgevers.

Download hier het pensioenakkoord.

Terug