Ondernemingsdossier

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aangekondigd het Ondernemingsdossier per 1 augustus 2017 te stoppen. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was het Ondernemingsdossier in de lucht te houden totdat MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) gereed zou zijn (begin 2018), heeft EZ besloten het geld dat nodig is om Ondernemingsdossier in de lucht te houden, te steken in de ontwikkeling van het MOvO. MOvO is de digitale voorziening waar alle overheden op aan zullen sluiten. Alle ervaring die is opgedaan met het Ondernemingsdossier wordt hierin meegenomen.

KHN is groot voorstander van het verbeteren van de digitale samenwerking tussen bedrijven en overheden. Het is een van de manieren om de regeldruk voor ondernemers te verlagen omdat zij hiermee niet steeds opnieuw hun gegevens moeten aanleveren bij (verschillende) overheden. Daarom had KHN een voortrekkersrol bij de implementatie van het ondernemingsdossier. 

Nauwelijks gebruik Ondernemingsdossier

Inmiddels wordt het Ondernemingsdossier steeds minder gebruikt omdat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van overheidseigen alternatieven zoals digitale vergunning- en zaaksystemen. Het gebruik is dusdanig laag dat de kosten om operationeel te blijven disproportioneel zijn geworden. Het ministerie van EZ gaat het budget dat vrijkomt besteden aan de ontwikkeling van MOvO. Aangezien gemeenschapsgeld maar een keer gebruikt kan worden, snapt KHN de afweging van EZ. Wij blijven ons, ook in de toekomst, inzetten voor verlaging van regeldruk.

Ik maakte gebruik van Ondernemingsdossier. Wat nu?

Ondernemers die gegevens in hun Ondernemingsdossier hebben opgeslagen, kunnen deze tot augustus 2017 downloaden. Gebruikers zijn direct door MOvO geïnformeerd hoe ze dit kunnen doen. E-herkenning blijft gewoon werken en aanvragen die ondernemers vanuit hun Ondernemingsdossier hebben ingediend, blijven bewaard in hun Berichtenbox. De Berichtenbox blijft rechtstreeks te benaderen via Antwoord voor Bedrijven.

Vragen?
Uitgebreide informatie over het Ondernemingsdossier en de overgang naar MOvO vindt u hier. Heeft u nog vragen over het Ondernemingsdossier of MOvO? Neem dan contact op met KHN Afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of met de helpdesk Ondernemingsdossier.

U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkeling in digitalisering van de dienstverlening van verschillende overheden via MijnOverheid voor Ondernemers.

Terug