Ontwikkelingen Bierdossier 2011

Op 2 november 2011 werd in Café Dudok het 'Bieronderzoek' gepresenteerd aan de pers. Het onderzoek 'Rendement en Relatie' is een initiatief van KHN en in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering uitgevoerd door het EIM (Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf). KHN wil met de feiten uit dit rapport bereiken dat afnameverplichtingen in de horecabiermarkt afgeschaft worden.

Belangrijkste bevindingen
Belangrijkste bevindingen rapport 'Rendement en Relatie':

 • 75% van alle bierafzet is gebonden aan een bierbrouwer;
 • 1 op de 6 panden is eigendom van de brouwers;
 • 11% van de horecabedrijven heeft een geldlening of borgstelling van de brouwers;
 • Hoe groter de binding met de brouwer, hoe minder de nettowinst;
 • (Pand)gebonden ondernemers betalen de hoofdprijs! Zij profiteren niet van lagere hectoliterkortingen terwijl er wel een afnameverplichting is;
 • Daarnaast geeft het rapport aan hoe groter de binding met de brouwer, hoe ongelukkiger de ondernemer zich voelt;
 • De bierinkoopprijs voor ondernemers is tot twee keer hoger dan de verkoopprijs voor consumenten in de supermarkt.

Het rapport "Rendement en Relatie" toont volgens KHN aan dat er niet voldaan is aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van het kartelverbod. De bindende bepalingen waaraan voldaan moet worden, zijn:

 • Moeten leiden tot een economische vooruitgang;
 • Moeten noodzakelijk zijn voor die economische vooruitgang;
 • Moeten leiden tot voordelen voor de consument;
 • En er moet voldoende restconcurrentie in de markt zijn.

Feiten
De feiten uit het rapport tonen onomstotelijk aan dat

 • De huidige horecabiermarkt niet concurrerend is;
 • Er geen economische vooruitgang wordt geboekt;
 • En de consument (dus) niet profiteert van een breder aanbod en/of lagere prijs.

KHN start discussie en lobby
KHN gaat in gesprek met brouwerijen, (Europese en landelijke) politiek, de NMa en de Europese Commissie om een lobby te starten om de Europese vrijstelling voor pandbinding buiten toepassing te verklaren.

KHN stelt vraagtekens bij de huidige praktijk
Een brouwer kan een ondernemer verplichten om max. 5 jaar zijn bier af te nemen. Langer mag niet. Er is echter één uitzondering: is het pand waarin het bedrijf wordt uitgeoefend eigendom van de brouwer of huurt de ondernemer het pand van de brouwer als tussenverhuurder (de brouwer huurt dan weer van de pandeigenaar) dan kan de verplichte afname van bier net zo lang duren als de ondernemer het pand huurt van die brouwer. Als ondernemer kun je daardoor eigenlijk niet overstappen naar een concurrerende brouwer en dus geen kant op.

Voor Heineken gelden iets andere regels, omdat zij een marktaandeel heeft in Nederland dat groter is dan 30%, waardoor zij geen gebruik kan maken van de Europese vrijstelling. Maar ook Heineken werkt met huurcontracten waarbij ondernemers voor de duur van de huur moeten afnemen bij Heineken. Het hele netwerk van contracten dat door brouwers wordt gehanteerd, met name door Heineken, Grolsch, AbInbev en Bavaria waar 9 van de 10 horecaondernemers bier van afnemen, maakt dat de horecabiermarkt in Nederland niet concurrerend is. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de consument last van.

Brouwers vinden dat hun manier van handelen in overeenstemming is met (Europese) mededingingsregels. Uiteindelijk gaan de NMa en de Europese Commissie daar over. Wij vinden dat de NMa en de Europese Commissie met het rapport in de hand, nog eens goed moeten kijken of al die contracten met afnamebedingen, in het bijzonder die voor onbepaalde tijd in huurcontracten, wel in overeenstemming zijn met de kartelregels. Met andere woorden, of dat allemaal wel zo mag. KHN is van mening dat de huidige vrijstelling van brouwers op het kartelverbod "buiten toepassing verklaard" (=ongeldig) moet worden.

KHN start een helpdesk Bieronderzoek tel: 0348-489 492
Ondernemers kunnen hier -GRATIS- terecht voor alle problemen die zij ervaren met hun brouwer. De adviseurs van deze helpdesk staan u bij met eenvoudige en complexe vraagstukken. Ook startende horecaondernemers worden ondersteund met advies als het gaat om de eventuele onderhandelingen met een brouwer. Deze onderhandelingen zijn van groot belang en kunnen ook op maat worden ondersteund door een van de adviseurs.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Tools