'Op naar de 100.000 banen'

Wie werk heeft, neemt deel aan de maatschappij. Maar niet iedereen komt vanzelf aan het werk. Veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking staan langs de kant. Dat is niet sociaal en bovendien niet houdbaar als de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Daarom hebben werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid de Banenafspraak in het leven geroepen.

Wat houdt die Banenafspraak in?
Werkgevers moeten voor 2026 in totaal 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren in de marktsector en de overheid voor 25.000 mensen in 2024. Het doel van de Banenafspraak is het aan de slag helpen van zoveel mogelijk mensen, bij voorkeur in reguliere banen of anders via beschut werk. Een baan is immers het beste middel om mensen te laten meedoen –participeren – in de maatschappij.

Mensen met een arbeidsbeperking?
De banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie zijn dat?

  • Wie geen wettelijk minimumloon kan verdienen

  • Wie een Wajong-uitkering heeft en (gedeeltelijk) kan werken

  • Wie op de wachtlijst staat voor de sociale werkvoorziening (Wsw-indicatie)

Website met praktische tips
Op de website www.opnaarde100000.nl vindt u praktische tips om bij te dragen aan de Banenafspraak. U vindt alle relevante informatie voor u als werkgever bij elkaar. De site bevat handige tools en verwijzingen naar organisaties die kunnen adviseren. Ook is het dé weg naar geschikte kandidaten. De site bevat tevens een inventarisatie van financiële en praktische ondersteuning. Ook zijn er tips en begeleiding voor bedrijven na plaatsing van een kandidaat te vinden.

Kandidaten bij u in de regio
Later dit jaar wordt het portal verder uitgebreid met selectiemogelijkheden op regio en branche. Zo kunt u gemakkelijk adviseurs, voorbeelden en kandidaten bij u in de buurt vinden. Veel activiteiten rond de banenafspraak vinden plaats op regionaal niveau, vanuit de Regionale Werkbedrijven of door de regionale werkgeversverenigingen. Deze activiteiten zijn terug te vinden in de agenda op de site.

Voorbeelden in de horeca
Bij Hajé Hotels en Restaurants werken op meerdere plaatsen mensen met een arbeidsbeperking. "Tot grote tevredenheid", zegt Thierry de Jager, Chief Operations Officer. "Je ziet mensen groeien, de nieuwe collega’s maar óók de mensen die hen begeleiden. Het is geweldig teamwork, daar doe je het voor." Lees hier zijn verhaal.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400