Belastingen en premies 2018

De belastingplannen en premies voor 2018 zijn in september op Prinsjesdag gepresenteerd. KHN zet de belangrijkste horeca-uitkomsten voor u op een rij en adviseert u over de jaarlijkse prestatieverhoging. Wilt u precies weten hoe het staat met de werkgeverslasten horeca 2018? Dan kunt u het complete overzicht downloaden.

Belangrijkste uitkomsten
In het algemeen stijgen de werkgeverslasten voor de horeca met 0,6%-punt. De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)-ww en de basispremie van het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) blijven nagenoeg gelijk.

De percentages en bedragen zullen nog veranderen als er een nieuwe regering met een nieuw coalitieakkoord komt. Dat zal in medio oktober 2018 duidelijk worden.

Verwachting inflatie en contractlonen 2018 

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht over heel 2018 een inflatie van 1,3% (2017 1,3%). De contractlonen stijgen over 2018 volgens de verwachting van het CPB met 2,2% (2017 1,6%). 

Loontabel bij horeca-cao

De loontabel, van voorheen KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement, nu van de cao horeca, is per 1-1-2018 met 1,3% aangepast (het inflatiecijfer van oktober 2017).  

KHN-advies prestatieverhoging 

KHN adviseert u om met de verwachte inflatie en hogere contractlonen rekening te houden bij de jaarlijkse vaststelling van de prestatieverhoging. Ook horecamedewerkers willen in hun beloning 'bijblijven'. KHN adviseert een gemiddelde van ten minste de 1,3% (inflatie). Op basis van de beoordelingen bij normaal presteren 1,3%, bij beter presteren een plus en bij slechter presteren minder. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast.  

Overzicht werkgeverslasten horeca 2018

U kunt ook het complete overzicht met Werkgeverslasten horeca 2018 downloaden. Dit overzicht is actueel maar de belastingen en premies die er in vermeld staan zijn voorlopig! Het overzicht wordt regelmatig geüpdatet.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400