Personeel aannemen

De geschikte kandidaat voor de vacature is gevonden. Het is belangrijk dat je -voordat het dienstverband ingaat- een aantal zaken regelt.

Je bent wettelijk verplicht om de identiteit van de medewerker vast te stellen en een loonheffingsformulier in te vullen. In een arbeidsovereenkomst legt je de afspraken, zoals het loon, de werkzaamheden en de duur van de overeenkomst vast. Bepalingen zoals de proeftijd en een concurrentiebeding zijn alleen geldig wanneer ze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. 

In een huishoudelijk reglement kun je regels vaststellen die, naast de arbeidsovereenkomst en het KHN Model Arbeidvoorwaardenreglement, voor alle medewerkers gelden en die bedoeld zijn om de goede gang van zaken in jouw bedrijf te bevorderen.

Terug
Doe de Personeelsscan
Vraag & antwoord