Personeel aannemen

De geschikte kandidaat voor uw vacature is gevonden. Het is belangrijk dat u -voordat het dienstverband ingaat- een aantal zaken regelt.

U bent wettelijk verplicht om de identiteit van de werknemer vast te stellen en een loonheffingsformulier in te vullen. In een arbeidsovereenkomst legt u de afspraken, zoals het loon, de werkzaamheden en de duur van de overeenkomst vast. Bepalingen zoals de proeftijd en een concurrentiebeding zijn alleen geldig wanneer ze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. 

In een huishoudelijk reglement kunt u regels vaststellen die, naast de arbeidsovereenkomst en het KHN Model Arbeidvoorwaardenreglement, voor alle werknemers gelden en die bedoeld zijn om de goede gang van zaken in uw bedrijf te bevorderen.

Terug
Vraag & antwoord