Personeel in dienst

Personeel is het visitekaartje van uw bedrijf. Het hebben van personeel kan veel vragen oproepen. Met het wegvallen van de horeca cao is het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Als ondernemer heeft u daarnaast ook te maken met regels van de overheid. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld regels omtrent arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

In deze rubriek vindt u informatie om uw personeelsbeleid verder vorm te geven.

Terug