Personeel zoeken

Een succesvolle zoektocht naar een nieuw personeelslid begint met het opstellen van een functieprofiel.

In een functieprofiel beschrijf je de inhoud van de functie en geef je de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de nieuwe medewerker aan.

Er zijn diverse kanalen die je kunt benutten om een nieuwe werknemer te werven, welke manier je kiest is afhankelijk van de soort kandidaat die je zoekt. 

Aan de hand van de sollicitatiebrief beoordeel je in hoeverre de kandidaat mogelijk geschikt is voor de functie. Het sollicitatiegesprek is bedoeld om erachter te komen of de sollicitant inderdaad de juiste kandidaat is voor de functie en het  geeft de kandidaat ook de gelegenheid om het bedrijf beter te leren kennen.  

Meer informatie over de stappen vind je op de volgende pagina's:

Terug
Doe de Personeelsscan
Vraag & antwoord