Programma Drankenanalyse

Weet u welke dranken het meeste bijdragen aan de bruto-winst, wat het werkelijke brutowinst-percentage op dranken is en welke invloed een prijsaanpassing in een bepaalde verkoopgroep heeft?

Dranken(verkoop)analyse is een manier om uw drankenassortiment door te nemen aan de hand van de verkopen in een door uzelf gekozen periode. U kunt deze analyse met een eenvoudig computerprogramma uitvoeren. Koninklijke Horeca Nederland heeft het programma ontwikkeld.

U heeft om het programma te kunnen starten een PC met Excel97 of nieuwer nodig. Indien Excel geïnstalleerd is kunt u het programma direct openen. U kunt het programma ook eerst opslaan op uw PC. Download het bestand Drankenanalyse.

Hoe werkt het programma?
U opent het programma drankenanalyse.xls met Excel. U ziet vervolgens het lege rekenschema met onderaan, in mapjes, vijf verschillende productgroepen vermeld. Het gele gedeelte wordt door u ingevuld. In het blauwe gedeelten verwerkt de computer de door u ingevoerde gegevens. Om een volledige analyse mogelijk te maken, zijn de volgende basisgegevens per productgroep nodig:

Kolom

Basisgegevens

B de naam van het artikel
C of het artikel wel of niet alcoholisch is in verband met het bepalen van het juiste BTW percentage
D de huidige verkoopprijs incl BTW
E de meest recente inkoopprijs (incl. korting excl. BTW) per glas/flesje/verkoopeenheid


U ziet dat de computer nu reeds een aantal berekeningen uitvoert namelijk:

 • de brutowinst per artikel in geld en percentage
 • de brutowinst per productgroep in geld en percentage

Gaat u verder en voert u in kolom F het aantal verkochte eenheden in de door u gekozen periode dan produceert de computer:

 • een totaaloverzicht dat de opbouw van de drankenverkoop laat zien
 • per artikel een indeling in een van de vier onderstaande categorieën

De categorieën hebben onderstaande betekenis:

 • winnaars:
  winnaars zijn de meest waardevolle dranken van uw bedrijf. Verwijder deze dranken bij voorkeur niet uit uw assortiment tenzij er een goed doordachte reden aan ten grondslag ligt.
 • slapers:
  sommige slapers kunnen worden veranderd in een winnaar. Om dit te doen kunt u meer promotionele activiteiten aan het drank wijden. Ook kunt u kijken of een kleine prijsverlaging leidt tot een hogere omzet. Zorg er dan wel voor dat u niet van een slaper een hardloper met een slechte marge maakt.
 • hardlopers:
  door de prijs te verhogen of door de inkoop goed na te kijken kunt u proberen van deze dranken winnaars te maken. Een bekende manier om op hardlopers meer marge te halen is ze te combineren met bv. slapers. Bij dranken is dit echter niet altijd makkelijk.
 • verliezers:
  kijk de prijs-kwaliteitverhouding eens na. Als deze goed en concurrerend is verhoog dan de prijs. Wanneer u van mening bent dat een prijverhoging niet reeël is, overweeg dan de verkoop van de drank te staken.


Heeft u eenmaal het overzicht, dan kunt u door middel van het wijzigen van de verkoopprijzen van enkele artikelen zien wat de invloed is van deze wijzigingen; Ervan uitgaand dat het aantal verkochte drankjes op hetzelfde niveau blijft.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400