Aan welke eisen moet u voldoen bij de verkoop van tabak in uw zaak?

U bent wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten of e-sigaretten wil kopen 18 jaar of ouder is. Vraag dus altijd naar een identiteitsbewijs. Want anders komt het u nog duur te staan. We nemen de regels hierover nog eens met u door.

Leeftijdscontrole bij tabak
U mag geen sigaretten of e-sigaretten (en navulverpakkingen) verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Net zoals bij de verkoop van alcohol bent u verplicht om de leeftijd van uw gasten te controleren. Volgens de Tabakswet bent u verplicht om vast te stellen of iemand die sigaretten, tabak of e-sigaretten wil kopen, 18 jaar of ouder is. U of uw medewerker moet om een legitimatiebewijs vragen. Dat hoeft u niet te doen als iemand 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Met 'onmiskenbaar' wordt bedoeld dat het overduidelijk moet zijn dat de persoon de vereiste leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.

Let op 'doorgevers'
Daarnaast moet u duidelijk kenbaar maken dat er aan 18-minners geen tabaksproducten of e-sigaretten worden verkocht. U bent als verkoper ook verantwoordelijk wanneer de koper zelf 18 of ouder is maar de tabaksproducten of e-sigaretten kennelijk bestemd zijn voor iemand waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet u dan dus ook de leeftijd controleren.

Specifieke regels voor tabaksautomaten
In de horeca worden verreweg de meeste tabaksproducten verkocht via automaten. De automaten zelf zijn meestal eigendom van een externe partij (automatenexploitant). In Nederland staan ongeveer 16.000 tabaksautomaten. Sigaretten (en andere tabaksproducten) mogen alleen via een automaat worden verstrekt als de automaat:

  • Standaard vergrendeld is
  • Niet in de buitenlucht staat
  • In het zicht staat van u of uw medewerker

Na de leeftijdscontrole mag de automaat ontgrendeld worden door middel van een 'agecoin' of een afstandsbediening.

Boete
Bij de eerste overtreding is de boete 1360 euro. Voor grotere bedrijven met meer dan 50 werknemers is de eerste boete 2720 euro.

Terug
Vraag & antwoord